Podpora

Ostatné povinnosti - účtovníctvo

Termíny ostatných povinností pri spracovaní účtovníctva (povinnosti vykonávané len 1x za rok - daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, činnosti súvisiace s účtovnou závierkou (inventúra, zbierka listín, obchodný vestník)

Podobné články a návody

Pravidelné povinnosti

Čítat ďalej

Pomôcka pre správny výber kódu DPH

Čítat ďalej

Variabilné symboly pre daň - účtovníctvo

Čítat ďalej