Podpora

Platby poistného

Návod

Na záložke Osobné/ Poistenia/ Platby poistného sú dve označovacie políčka Zdravotné poistenie v zahraničí a Sociálne poistenie v zahraničí. Označením týchto políčok systém prestane v mzde počítať odvody na zdravotné poistenie a odvody na sociálne poistenie a to bez ohľadu na to, aké údaje sú zadané na záložkách Rola/ Poistenia/ Sociálne poistenie, Zdravotné poistenie. Túto funkciu môžete použiť v prípade, že váš zamestnanec je napríklad cudzincom, ktorý si zdravotné, resp. sociálne poistenie platí v zahraničí.

Podobné články a návody

Prvé prihlásenie do systému, zadanie základných údajov organizácie

Čítat ďalej

Všeobecná orientácia v module Mzdy a personálne údaje

Čítat ďalej

Pridanie nového zamestnanca

Čítat ďalej