Podpora

Pravidelné povinnosti

Termíny mesačných a štvrťročných povinností pri spracovaní účtovníctva (výkaz DPH a súhrnný výkaz DPH, registrácia platcu DPH, spotrebné dane, daňové preddavky, inventarizácia pokladní)

Podobné články a návody

Ostatné povinnosti - účtovníctvo

Čítat ďalej

Pomôcka pre správny výber kódu DPH

Čítat ďalej

Variabilné symboly pre daň - účtovníctvo

Čítat ďalej