Podpora

Kľúčové slovo: 

Predkontácie

(5)

Podvojné účtovníctvo - všeobecná časť

PDF

Užívateľská príručka pre podvojné účtovníctvo v programe HUMANET

Čítať ďalej

Automatické účtovanie - predkontácie

VIDEO

Ako vytvoriť predkontáciu na nastavenie účtovania častých účtovných prípadov a použitie predkontácie v účtovnom doklade

Čítať ďalej

Import predkontácií zo súboru

VIDEO

Ako naimportovať predpripravené balíčky predkontácií a ako exportovať / importovať predkontácie z jednej databázy do druhej.

Čítať ďalej

Zaúčtovanie samozdanenia pomocou predkontácie

VIDEO

Ako zaúčtovať zahraničnú došlú faktúru, ktorá sa samozdaňuje pomocou pripravenej predkontácie.

Čítať ďalej

Vytvorenie predkontácie na samozdanenie

VIDEO

Ako vytvoriť predkontáciu na zaúčtovanie samozdanenia.

Čítať ďalej