Podpora

Prehľad tlačových výstupov v systéme Humanet

Návod PDF

Spracovanie výstupov je v systéme dostupné v dvoch voľbách: Personálne údaje Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy. Vo voľbe Personálne údaje sú dostupné tlačové aj elektronické výstupy, ktoré sa využívajú v personalistike ako sú registračný list fyzickej osoby, oznámenie o zmene platiteľa poistného, pracovná zmluva, vyhlásenie na zdanenie príjmov či zápočtový list. Prehľad týchto výstupov si pozrite v katalógu tlačív Tlac_zostavy_HNT_personalistika.pdf, ktorý je dostupný na stiahnutie nižšie.

Vo voľbe Spracovanie miezd/ Tlače a výstupy sú zostavy zoskupené do štyroch stĺpcov podľa ich obsahu. V prvom a druhom stĺpci sú zostavy, ktoré užívateľ spracuje po spracovaní miezd.

Prehľad týchto zostáv si pozrite v katalógu tlačív Tlac_zostavy_HNT_po_spracovani_miezd.pdf.

Prehľad vzorových riadkových a formulárových zostáv si môžete pozrieť v katalógu tlačív Tlac_zostavy_HNT_Riadkove_Formularove.pdf.

Zostavy, ktorých voľby sú v stĺpci FORMULÁRE OSTATNÉ SLUŽBY, nájdete v katalógu tlačív Tlac_zostavy_HNT_Formulare_RZD_Statistiky.pdf.

Podobné články a návody

Prvé prihlásenie do systému, zadanie základných údajov organizácie

Čítat ďalej

Všeobecná orientácia v module Mzdy a personálne údaje

Čítat ďalej

Pridanie nového zamestnanca

Čítat ďalej