Podpora

Prerušenia

Návod

Na záložku Rola/ Nemoci/ Prerušenia sa automaticky zapisujú obdobia zadané na záložke Osobné/ Ostatné/ ME-stav alebo na záložke Mzdy/ Kalendár, ktoré sa považujú za prerušenie povinného poistenia na sociálne poistenie. Tieto prerušenia sa uvádzajú v Potvrdení zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku.

Podobné články a návody

Prvé prihlásenie do systému, zadanie základných údajov organizácie

Čítat ďalej

Všeobecná orientácia v module Mzdy a personálne údaje

Čítat ďalej

Pridanie nového zamestnanca

Čítat ďalej