Podpora

Zákon o registračných pokladniciach

Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ

REGISTRAČNEJ POKLADNICI

1. Opravy a údržba osobných motorových vozidiel

1.1. Bežné opravy a údržba osobných motorových vozidiel

1.2. Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel

1.3. Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies osobných motorových vozidiel

1.4. Opravy karosérií osobných motorových vozidiel

2. Umývanie osobných motorových vozidiel

3. Parkovacie služby

4. Služby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem služieb poskytovaných v ležadlových alebo lôžkových vozňoch a iných dopravných prostriedkoch

4.1. Reštauračné služby s obsluhou

4.2. Služby v samoobslužných zariadeniach

4.3. Služby v bufetoch, stánkoch a v cukrárňach

4.4. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre iné podniky a inštitúcie

4.5. Služby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre domácnosti

4.6. Služby spojené s podávaním nápojov

5. Nájom a lízing

5.1. Nájom a lízing osobných motorových vozidiel a ľahkých motorových vozidiel do 3,5 t určených prevažne na prepravu osôb a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

5.2. Nájom a lízing tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť a služby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a parazdravotníckych pomôcok a potrieb, požičiavania kníh a časopisov; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

5.3. Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreačné účely a športové účely a služby s tým spojené; nepatrí sem nájom podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

6. Fotografické služby

6.1. Portrétne fotografické služby

6.2. Reklamné a súvisiace fotografické služby

6.3. Fotografické služby a video služby poskytované pri rôznych spoločenských a iných udalostiach

6.4. Zber filmov, vyvolávanie filmov okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov a vyhotovovanie diapozitívov, fotografií, kópií filmov a audiovizuálnych nosičov

6.5. Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií

7. Prevádzka krytých a prevádzka nekrytých kúpalísk

8. Služby lunaparkov a služby zábavných parkov

9. Služby zberní odevov, bielizne a ich rozvoz

10. Pranie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín a čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka

11. Chemické čistenie odevov, kožených výrobkov, textilných výrobkov a kožušín okrem poskytovania takýchto služieb u zákazníka

12. Úschova kobercov, závesov, kože a kožušín a chemická údržba kobercov, závesov, kože a kožušín

13. Služby žehliarní a služby mangľovní

14. Farbenie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí a tónovanie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí

15. Služby kadernícke pre ženy a dievčatá

16. Služby kadernícke a holičské pre mužov a chlapcov

17. Služby kozmetické, manikúra, a pedikúra vrátane poradenských služieb týkajúcich sa starostlivosti o pleť a služby tetovacie

18. Služby na zlepšenie telesnej pohody

19. Strihanie psov

Podobné články a návody

Pravidelné povinnosti

Čítat ďalej

Ostatné povinnosti - účtovníctvo

Čítat ďalej

Pomôcka pre správny výber kódu DPH

Čítat ďalej