Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Podpora

Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

PDF

Ako pripraviť účtovné doklady pre správne spracovanie kontrolného výkazu DPH

Čítať ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Ak ste partnerovi vystavili predfaktúru a ten ju uhradil, po prijatí úhrady a bezprostrednom dodaní tovaru alebo služby ste povinný do 15 dní vystaviť vyúčtovaciu faktúru (§ 73 písm. a).

Čítať ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Ak ste partnerovi vystavili predfaktúru a ten ju uhradil, po prijatí úhrady a nedodaní tovaru alebo služby do 15 dní ste povinný do 15 dní vystaviť daňový doklad (§ 73 písm. b). Po dodaní tovaru alebo služby vystavíte vyúčtovaciu faktúru.

Čítať ďalej

Evidencia došlých faktúr ako knihy záväzkov

Chcete si evidovať len došlé faktúry ako knihu záväzkov. Je to v účtovnom module Humanet možné?

Čítať ďalej

Osobný účet daňovníka

Nepoznáte svoj osobný účet daňovníka alebo niektoré ďalšie informácie potrebné pre úhradu dane?

Čítať ďalej

Hľadanie rozdielov DPH

Ako zistíte predpisy spôsobujúce rozdiel medzi účtom DPH a hodnotou z Výkazu DPH

Čítať ďalej

Pomôcka pre vytváranie opravnej žiadosti o vrátenie DPH

Pomôcka pri vytváraní opravnej žiadosti o vrátenie DPH, kedy pôvodná žiadosť podaná cez portál daňovej správy bola vrátená ako nesprávna

Čítať ďalej

Prednastavenie kódov DPH s koeficientom

Máte zadaný koeficient a chcete mať prednastavené kódy DPH s koeficientom? Prečítajte si jednoduchý návod ako si ich prednastaviť.

Čítať ďalej

Zaokrúhľovanie položiek vo fakturácii

Ako postupovať aby suma bez DPH a suma s DPH boli vypočítané na 2 desatinné miesta pri zadaní vstupnej jednotkovej ceny a mernej jednotky na viac ako 2 desatinné miesta.

Čítať ďalej

Pridanie drobného majetku priamo z účtovníctva

Potrebuje pridať drobný majetok a nestrácať pritom čas? Využite funkciu pre pridanie .

Čítať ďalej