Podpora

Kľúčové slovo: Mzdový kalendár
Kategória: 

Mzdy a personalistika (5)

Vytvorenie pracovného kalendára

VIDEO

Postupnosť krokov pri vytváraní nového pracovného kalendára

Čítať ďalej

Vytvorenie pracovného kalendára so zadávaním v desatinných číslach

VIDEO

V tomto videonávode si ukážeme vytvorenie kalendára so zadávaním trvania v desatinných číslach

Čítať ďalej

Mzdový kalendár

VIDEO

Do mzdového kalendára sa zadávajú dovolenky a iné neprítomnosti zamestnanca. Mzdový kalendár je základom výpočtu mzdy

Čítať ďalej

Dochádzkové odchýlky

VIDEO

Zadanie dochádzkových odchýlok mimo kalendára. Zadanie dochádzkových odchýlok na viac dní – dovolenka, na 1 deň, resp. na časť dňa – lekár.

Čítať ďalej

Import dochádzky

VIDEO

Ukážka importu údajov z dochádzkového systému vo formáte csv s údajmi oddelenými bodkočiarkou.

Čítať ďalej