Podpora

Spracovanie zostáv - výkazy DDS

VIDEO

Spracovanie mesačných výkazov na doplnkové dôchodkové sporenie

Čítať ďalej

Spracovanie zostáv - kontrolné zostavy

VIDEO

Prehľad rôznych typov kontrolných zostáv

Čítať ďalej

Spracovanie zostáv - účtovný doklad

VIDEO

Nastavenie a export účtovného dokladu

Čítať ďalej

Doplnkové dôchodkové sporenie

VIDEO

Postup zadania doplnkového dôchodkového sporenia do už existujúcej roly

Čítať ďalej

Výplata na účet

VIDEO

Postup ako pridať do už existujúcej roly platbu na účet, alebo ako zmeniť údaje v platbe

Čítať ďalej

Zadanie nemoci

VIDEO

Zadanie nemoci do evidencie Osoba a Rola

Čítať ďalej

Zadanie exekúcie

VIDEO

Ako správne nastaviť definíciu zrážky typu exekúcia

Čítať ďalej

Materská dovolenka

VIDEO

Zadanie materskej dovolenky a vygenerovanie dokumentov pre zdravotnú poisťovňu a sociálnu poisťovňu.

Čítať ďalej

Rodičovská dovolenka

VIDEO

Zadanie rodičovskej dovolenky a následne vygenerovanie dokumentov do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne.

Čítať ďalej

Neplatené voľno

VIDEO

Zadanie neplateného voľna a vygenerovanie dokumentov do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne.

Čítať ďalej