Podpora

Vyfiltrovanie sociálneho a zdravotného poistenia

Návod XML

Filter na rolách je funkcia, pomocou ktorej si užívateľ môže nielen zobraziť vybrané roly podľa podmienky filtra, ale predovšetkým môže spracovať prakticky všetky výstupné zostavy s údajmi len za vyfiltrované roly.

Potrebujete hromadne skontrolovať údaje na záložkách Sociálne poistenie a Zdravotné poistenie? V prílohe tohto návodu máte k dispozícii na stiahnutie sadu 5 preddefinovaných filtrov na rolách. Stačí priložený xml súbor naimportovať.


POZRITE TIEŽ

Návod: Filter na rolách

Podobné články a návody

Prvé prihlásenie do systému, zadanie základných údajov organizácie

Čítat ďalej

Všeobecná orientácia v module Mzdy a personálne údaje

Čítat ďalej

Pridanie nového zamestnanca

Čítat ďalej