Podpora

Kľúčové slovo: 

Výpočet mzdy

(16)

Ako začať - Personalistika a mzdy

PDF

Príručka Ako začať – personalistika a mzdy je určená začínajúcim užívateľom systému Humanet

Čítať ďalej

Personalistika a mzdy - I. časť

PDF

I. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov od zadania údajov zamestnanca až po spracovanie miezd

Čítať ďalej

Mzdové položky v systéme Humanet

PDF

Príručka popisuje použitie jednotlivých mzdových položiek v systéme Humanet

Čítať ďalej

Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok

PDF

Príručka popisuje postupy výpočtu výživného a exekučných zrážok a ich správne zadanie v systéme Humanet

Čítať ďalej

Mzdové konštanty

PDF

Prehľad základných mzdových konštánt – suma minimálnej mzdy, sumy minimálnych mzdových nárokov, maximálne vymeriavacie základy, suma daňového bonusu, suma nezdaniteľnej časti základu dané a iné mzdové konštanty

Čítať ďalej

Platenie odvodov

XLSX

Pomôcka na kontrolu správnosti počítaného rozsahu poistného na sociálne a zdravotného poistenie.

Čítať ďalej

Dane a odvody za ceny a výhry od 1.1.2014

PDF

Prehľad legislatívy upravujúcej zdaňovanie a odvody z ceny a výhry prijatej zamestnancov v súťaži vyhlásenej zamestnávateľom. Súčasťou pomôcky je aj prehľad mzdových položiek, ktoré pre tieto plnenia môžete použiť v systéme Humanet.

Čítať ďalej

Mesačná mzda

PDF

Príklad výpočtu mzdy pracovníka odmeňovaného mesačnou mzdou

Čítať ďalej

Hodinová mzda

PDF

Príklad výpočtu mzdy pracovníka odmeňovaného hodinovou mzdou

Čítať ďalej

Mzda za nadčas

PDF

Ako správne v systéme Humanet zadávať položky pre výpočet platu za prácu nadčas u zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 (zákon o verejnom záujme) a pre výpočet mzdy a mzdové zvýhodnenia za nadčas u zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce

Čítať ďalej