Podpora

Kľúčové slovo: 

Výpočet mzdy

(26)

Dane a odvody za ceny a výhry od 1.1.2014

PDF

Prehľad legislatívy upravujúcej zdaňovanie a odvody z ceny a výhry prijatej zamestnancov v súťaži vyhlásenej zamestnávateľom. Súčasťou pomôcky je aj prehľad mzdových položiek, ktoré pre tieto plnenia môžete použiť v systéme Humanet.

Čítať ďalej

Mesačná mzda

PDF

Príklad výpočtu mzdy pracovníka odmeňovaného mesačnou mzdou

Čítať ďalej

Hodinová mzda

PDF

Príklad výpočtu mzdy pracovníka odmeňovaného hodinovou mzdou

Čítať ďalej

Mzda za nadčas

PDF

Ako správne v systéme Humanet zadávať položky pre výpočet platu za prácu nadčas u zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 (zákon o verejnom záujme) a pre výpočet mzdy a mzdové zvýhodnenia za nadčas u zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce

Čítať ďalej

Príplatok za noc

PDF

Ako nastaviť príplatok za nočné zmeny, t.j. za prácu v noci v prípade, že v databáze systému Humanet sa spracovávajú súčasne platy zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 (zákon o verejnom záujme) aj mzdy zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce

Čítať ďalej

Mzdové nároky za sviatok

PDF

Kedy má zamestnanec nárok na náhradu za sviatok, a kedy na mzdu a príplatok za prácu vo sviatok - prehľad mzdových nárokov zamestnanca vyplývajúcich zo Zákonníka práce vo vzťahu k sviatku

Čítať ďalej

Spracovanie miezd

VIDEO

Ako správne postupovať pri spracovaní miezd

Čítať ďalej

SP – rozpočítanie príjmov - § 139b, 139c

Návod

Záložka Rola/ Poistenia/ SP – rozpočítanie príjmov - § 139b, 139c

Čítať ďalej

SP – rozpočítanie príjmov - § 139a

Návod

Záložka Rola/ Poistenia/ SP – rozpočítanie príjmov - § 139a

Čítať ďalej

SP – Parametre

Návod

Záložka Rola/ Poistenia/ SP – Parametre

Čítať ďalej