Podpora

Vzdialená podpora

Návod

V záujme zvýšenia úrovne zabezpečenia a kontroly prístupu pracovníka podpory do databázy zákazníka je užívateľom systému Humanet s databázou na portáli www.humanet.sk dostupná funkcia udeľovania oprávnenia pre vstup do databázy Vzdialená podpora. V prípade, že sa počas riešenia hotlinu vyskytne potreba vstúpiť do databázy zákazníka, zákazník – užívateľ pridelí pracovníkovi podpory dočasný vstup do databázy cez funkciu Vzdialená podpora. Táto funkcia sa nachádza na Paneli podpory v časti Vzdialená podpora.

Po vstupe do funkcie má užívateľ možnosť vybrať trvanie vzdialenej podpory kliknutím na príslušné tlačidlo.

Po aktivácii užívateľ vidí, dokedy bude mať pracovník podpory povolený vstup do databázy, a tiež kedy mu túto vzdialenú podporu pridelil.

Pridelenie vzdialenej podpory je možné kedykoľvek ukončiť kliknutím na tlačidlo Ukončiť. Ak by bolo potrebné vzdialenú podporu predĺžiť, je možné existujúci interval podpory ukončiť, a prideliť nový interval.

Podobné články a návody

Vstup do systému cez registráciu na portáli www.humanet.sk

Čítat ďalej

Vstup do databázy z inej registrácie na portáli www.humanet.sk

Čítat ďalej

Zmena hesla cez registráciu

Čítat ďalej