Podpora

Zmena hesla cez registráciu

Návod

Po prihlásení sa do registrácie na stránke www.humanet.sk má užívateľ možnosť zmeniť heslo v časti Nastavenie účtu kliknutím na riadok Zmeniť heslo k tomuto účtu. Zmenou hesla na tomto mieste sa zmení heslo užívateľa nielen do registrácie, ale aj do všetkých databáz/agend, ku ktorým má v rámci registrácie prístup.


POZRITE TIEŽ
Návod: Vstup do systému cez registráciu na portáli www.humanet.skVstup do databázy z inej registrácie na portáli www.humanet.skZmena hesla

Podobné články a návody

Vstup do systému cez registráciu na portáli www.humanet.sk

Čítat ďalej

Vstup do databázy z inej registrácie na portáli www.humanet.sk

Čítat ďalej

Vzdialená podpora

Čítat ďalej