Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Mzdový poradca

Nasledovné odkazy obsahujú dokumenty zo sekcie mzdového poradcu.

Zákon Kategória

Mzdy / Prehľad / Mesačné povinnosti

Komu, ako a kedy - prehľad mesačných povinností mzdovej účtovníčky po ukončení spracovania miezd ... zobraziť


Mzdy / Prehľad / Ostatné povinnosti - mzdy

Komu, ako a kedy – prehľad štvrťročných a ročných povinností mzdovej účtovníčky ... zobraziť


Zákonník práce / Prehľad / Prekážky v práci podľa Zákonníka práce

Prehľad zákonných možností zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. ... zobraziť


Zákon o dani z príjmov / Výpočtová tabuľka / Nezdaniteľné časti základu dane 2018

Kalkulačka na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), príspevku zamestnanca na DDS a príspevku na kúpeľnú starostlivosť. ... zobraziť


Mzdy / Prehľad / Mzdové konštanty

Prehľad základných mzdových konštánt – suma minimálnej mzdy, sumy minimálnych mzdových nárokov, maximálne vymeriavacie základy, suma daňového bonusu, suma nezdaniteľnej časti základu dané a iné mzdové konštanty ... zobraziť


Mzdy / Prehľad / Prehľad histórie vybraných mzdových konštánt za roky 2009-2019

Vývoj súm mzdových konštánt vstupujúcich do výpočtu miezd a ročného zúčtovania dane od roku 2009. ... zobraziť


Odvody a dane / Prehľad / Platenie odvodov v. 07/2018

Platenie odvodov v. 07/2018 ... zobraziť


Odvody a dane / Prehľad / Odvody zamestnanca s odvodovou úľavou

Platenie odvodov za zamestnanca s odvodovou úľavou ... zobraziť


Odvody a dane / Prehľad / Dane a odvody za ceny a výhry od 1.1.2014

Prehľad legislatívy upravujúcej zdaňovanie a odvody z ceny a výhry prijatej zamestnancov v súťaži vyhlásenej zamestnávateľom. Súčasťou pomôcky je aj prehľad mzdových položiek, ktoré pre tieto plnenia môžete použiť v systéme Humanet. ... zobraziť


Exekučný poriadok / Výpočtová tabuľka / Exekúcie

Kalkulačka na výpočet sumy 1/3 a 2/3 exekúcie zadaním čistej mzdy a počtu vyživovaných osôb u bežného zamestnanca, a u zamestnanca, ktorý je poberateľom dôchodku ... zobraziť


Exekučný poriadok / Návod / Ako správne zadať prednostnú zrážku

Ako správne zadať prednostnú zrážku v systéme Humanet ... zobraziť


Exekučný poriadok / Návod / Ako správne zadať neprednostnú zrážku

Ako správne zadať neprednostnú zrážku v systéme Humanet ... zobraziť


Exekučný poriadok / Návod / Ako správne zadať bežné výživné

Ako správne zadať bežné výživné v systéme Humanet ... zobraziť


Exekučný poriadok / Návod / Ako správne zadať dlžné výživné

Ako správne zadať dlžné výživné v systéme Humanet ... zobraziť


Odvody a dane / Prehľad / Variabilné symboly pre daň - mzdy

Popis a príklady tvorby variabilných symbolov pre platby daní od 1.1.2012 ... zobraziť


Mzdy / Návod / Mesačná mzda

Príklad výpočtu mzdy pracovníka odmeňovaného mesačnou mzdou ... zobraziť


Mzdy / Návod / Hodinová mzda

Príklad výpočtu mzdy pracovníka odmeňovaného hodinovou mzdou ... zobraziť


Zákonník práce / Návod / Nárok na dovolenku po MD a RD

Ako správne vypočítať nárok na dovolenku zamestnankyne, ktorá bola niekoľko rokov striedavo na materskej a rodičovskej dovolenke ... zobraziť


Zákonník práce / Návod / Čerpanie dovolenky pri skrátenom úväzku

Skrátené úväzky a výpočet počtu dní čerpania (prepočítanej) dovolenky, lekára a pod. ... zobraziť


Mzdy / Návod / Mzda za nadčas

Ako správne v systéme Humanet zadávať položky pre výpočet platu za prácu nadčas u zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 (zákon o verejnom záujme) a pre výpočet mzdy a mzdové zvýhodnenia za nadčas u zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce ... zobraziť


Mzdy / Návod / Príplatok za noc

Ako nastaviť príplatok za nočné zmeny, t.j. za prácu v noci v prípade, že v databáze systému Humanet sa spracovávajú súčasne platy zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 (zákon o verejnom záujme) aj mzdy zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce ... zobraziť


Mzdy / Návod / Mzdové nároky za sviatok

Kedy má zamestnanec nárok na náhradu za sviatok, a kedy na mzdu a príplatok za prácu vo sviatok - prehľad mzdových nárokov zamestnanca vyplývajúcich zo Zákonníka práce vo vzťahu k sviatku ... zobraziť


Zákon o náhrade príjmu pri DPN / Prehľad / Maximálny denný vymeriavací základ

Maximálny denný vymeriavací základ pri výpočte náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti ... zobraziť


Zákon o náhrade príjmu pri DPN / Príklady / Rozhodné obdobie pre denný vymeriavací základ

Určovanie rozhodujúceho obdobia pre výpočet denného vymeriavacieho základu ... zobraziť


Zákon o náhrade príjmu pri DPN / Výpočtová tabuľka / Podporná doba pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Kalkulačka na výpočet podpornej doby pri dočasnej pracovnej neschopnosti ... zobraziť


Zákon o zdravotnom poistení / Prehľad / Prehľad kódov do oznámenia ZP

Prehľad kódov do oznámenia zamestnávateľa pri zmene platiteľa poistného na ZP a ich spôsob načítania v systéme Humanet ... zobraziť


Zákon o zdravotnom poistení / Príklady / Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie

Príklady z praxe a ich spracovanie v systéme Humanet ... zobraziť


Mzdy / Návod / Vzorový import údajov Humanet na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie

Máte veľa dohodárov, ktorým ručne pridávate údaje na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie? Využite funkciu hromadného importu údajov na túto záložku. V súbore zip na stiahnutie je popis ako postupovať, pripravená vzorová definícia importu Humanet ako xml súbor, a vzorový xlsx importný súbor na zadanie údajov ... zobraziť


Zákon o dani z príjmov / Prehľad / Zdanenie bezúročnej pôžičky

Keď zamestnávateľ poskytol zamestnancovi bezúročnú pôžičku, je toto zvýhodnenie u zamestnanca príjmom a podlieha zdaneniu ? ... zobraziť


Zákon o dani z príjmov / Výpočtová tabuľka / Navýšenie nepeňažného plnenia podľa prílohy č. 6 ZDP

Pomôcka, ktorá vysvetľuje postup výpočtu navýšeného nepeňažného plnenia podľa prílohy 6 Zákona o dani z príjmov ... zobraziť


Zákon č. 553/2003 / Prehľad / Položky systému Humanet určené na odmeňovanie zamestnancov podľa zákona č. 553/2003

Zoznam PAM a mzdových položiek určené na odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a postup výpočtu priemerného zárobku týchto zamestnancov v systéme Humanet ... zobraziť


Odvody a dane / Prehľad / Prehľad daňových a odvodových povinností pri vyplácaní dividend v roku 2017

Prehľad legislatívnych pravidiel pri vyplácaní dividend (podielov na zisku) v roku 2017 za účtovné obdobia od roku 2003 aj s uvedením mzdovej položky, ktorá sa má použiť pri výpočte ... zobraziť


Zákon o sociálnom poistení / Prehľad / Prehľad záznamov do RLFO

Prehľad záznamov do RLFO a ich spôsob načítania v systéme Humanet ... zobraziť


Zákon o sociálnom poistení / Prehľad / Zoznam kódov typov zamestnancov na sociálne poistenie

Zoznam kódov typov zamestnancov používaných v registračnom liste FO, mesačnom výkaze poistného a príspevkov a výkaze poistného a príspevkov na sociálne poistenie ... zobraziť


Zákon o sociálnom poistení / Prehľad / Výpočet dôchodkového veku

Prehľad základného dôchodkového veku žien a mužov ... zobraziť


Zákon o zdravotnom poistení / Prehľad / Zdravotné poisťovne

Prehľad internetových stránok zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ... zobraziť


Mzdy / Prehľad / Užitočné stránky - mzdy

Zoznam užitočných internetových stránok ... zobraziť


Mzdy / Prehľad / DSS a DDS

Prehľad internetových stránok spoločností II. a III. dôchodkového piliera Slovenskej republiky ... zobraziť


Zákonník práce / Prehľad / Odstupné a výpovedná doba

Prehľad nárokov zamestnanca na odstupné a výpovednú dobu podľa dôvodu ukončenia pracovného pomeru a trvania pracovného pomeru. ... zobraziť


Zákon č. 553/2003 / Návod / Pomôcka pre súkromné školy, ktoré spracovávajú štatistiku MŠSR1-04

Ak ste súkromná škola, v ktorej sú zamestnanci odmeňovaní podľa Zákonníka práce, a spracovávate štatistiku MŠSR1-04, na to, aby sa štatistika spracovala korektne, musíte používať mzdové položky tak, ako si to vyžaduje spracovanie tejto štatistiky. V pomôcke uvádzame prehľad mzdových položiek načítavaných v rámci štatistiky MŠSR1-04 do jednotlivých riadkov štatistiky. ... zobraziť