Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Tipy a triky

V tejto oblasti nájdete rôzne jednoduché návody, ktoré vám zjednodušia a spríjemnia používanie programu Humanet.

Produkt Kategória

Jadro - spoločné vlastnosti / Iné funkcie / Hľadanie textu vo formulári

Neviete nájsť na formulári niektorej evidencie Humanetu konkrétne políčko? Použite funkciu internetového prehliadača hľadať reťazec ... viac


Jadro - spoločné vlastnosti / Iné funkcie / Používanie viacerých okien Humanetu

Potrebujete naraz vidieť viacero okien Humanetu? Potrebujete naraz vidieť personalistiku aj mzdy? Žiadny problém. ... viac


Jadro - spoločné vlastnosti / Iné funkcie / Pridanie novej obce do číselníka Regióny

Potrebujete pridať chýbajúcu obec do políčka Obec napríklad v adrese zamestnanca v mzdovom programe ... viac


Jadro - spoločné vlastnosti / Iné funkcie / Režim kompatibilného zobrazenia IE

Ak vám Humanet hlási, že máte verziu IE 7.0 alebo 8.0, ale v skutočnosti používate novšiu verziu IE ... viac


Jadro - spoločné vlastnosti / Iné funkcie / Zálohovanie dát

Ako je možné si vytvoriť vlastnú zálohu dát a uložiť si ju do svojho počítača? ... viac


Jadro - spoločné vlastnosti / Platobné operácie / Doplnenie hromadných platieb do prevodného príkazu

Chcete, aby program spracoval viacero platieb na ten istý bankový účet ako jednu, teda hromadnú platbu? ... viac


Jadro - spoločné vlastnosti / Tlačové zostavy / Filtrovanie zostáv v zozname Tlačové zostavy

Vytvorili ste si množstvo zostáv a potrebujete si sprehľadniť ich zoznamy? Môžete si ich zobrazovať po skupinách. ... viac


Jadro - spoločné vlastnosti / Tlačové zostavy / Prispôsobenie tlače rozmeru papiera

Adobe Reader môže na niektorých počítačoch tlačiť napríklad faktúry zväčšené na rozmer, ktorý sa nezmestí na formát A4. Nastavenie tlače v Adobe Reader je však nastaviteľné. V tipe nájdete návod pre Adobe Reader 9 a Adobe Reader X. ... viac


Jadro - spoločné vlastnosti / Tlačové zostavy / Tlačové zostavy na tablete a smartfóne

Väčšina zostáv sa v Humanete generuje vo formáte PDF. Na ich zobrazenie potrebujete mať inštalovaný príslušný program. ... viac


Jadro - spoločné vlastnosti / Tlačové zostavy / Úprava verejnej zostavy

Potrebujete upraviť definíciu verejnej univerzálnej riadkovej zostavy alebo importu dát? ... viac


Jadro - spoločné vlastnosti / Tlačové zostavy / Zasielanie zostáv vytvorených v Humanete mailom

Spracujte zostavu štandardným spôsobom a zobrazte ju na monitore. Následne podľa formátu vytvoreného súboru postupujte ... viac


Mzdy a personalistika / DDS / Zrážky pre jednu DDS na viac účtov

Je možné v systéme Humanet zadať v jednej DDS bankové účty viacerých príspevkových fondov? ... viac


Mzdy a personalistika / Filtre / Export a import filtrov

Využite predpripravené filtre a naimportujte si ich do vlastnej databázy, prípadne svoj filter poskytnite aj ďalším užívateľom. ... viac


Mzdy a personalistika / Filtre / Filtrovanie dohôd

Potrebujete zistiť, koľko máte uzatvorených dohôd o vykonaní práce z celkového počtu uzatvorených pomerov ... viac


Mzdy a personalistika / Filtre / Filtrovanie PP končiacich v najbližšom mesiaci

Potrebujete informáciu o tom, ktorým zamestnancom skončí pracovný pomer v najbližšom mesiaci? ... viac


Mzdy a personalistika / Filtre / Filtrovanie pracovných pomerov podľa dátumu

Potrebujete vyhľadať pracovné pomery, ktoré vznikli a zanikli v presne definovanom období? Použite ... viac


Mzdy a personalistika / Filtre / Vyfiltrovanie sociálneho a zdravotného poistenia

Potrebujete hromadne skontrolovať údaje na záložkách Sociálne poistenie a Zdravotné poistenie. Tu si stiahnite 5 preddefinovaných filtrov na roliach. ... viac


Mzdy a personalistika / Iné funkcie / Import a export prístupovej skupiny

Potrebujete niektorému užívateľovi s prístupom do vašej databázy obmedziť prístupové práva? ... viac


Mzdy a personalistika / Mzdy / Archivácia výkazov

Ak chcete vyexportované súbory archivovať, ukladajte si ich na pevný disk do samostatných adresárov podľa ... viac


Mzdy a personalistika / Mzdy / Ktoré údaje sú potrebné pre výpočet mzdy

Aby Humanet mohol vypočítať mzdu zamestnanca, nemusíte nevyhnutne vyplniť všetky údaje pre osobu a rolu. Stačí, ak vyplníte údaje podľa ... viac


Mzdy a personalistika / Mzdy / Použitie čísla role pri súbehu viacerých rolí

Má zamestnanec súbeh pracovných pomerov (evidencií Rola), ktoré začali v jeden deň a vy na záložke Výplatné pásky ... viac


Mzdy a personalistika / Mzdy / Preplácanie sviatku priemerom

Preplácate mesačne odmeňovaným zamestnancom sviatok priemerom? Aby systém Humanet začal vo výpočte mzdy mesačne odmeňovaného zamestnanca počítať za dni sviatku ... viac


Mzdy a personalistika / Mzdy / Pridanie príplatku do mzdy

Neviete ako pridať zamestnancovi do mzdy mzdu a príplatok za nadčas? Príklad zobrazuje postup pridania mzdy a príplatku za nadčas s nižším percentom. ... viac


Mzdy a personalistika / Mzdy / Úprava percenta príplatku

Vyplácate zamestnancom príplatok vo vyššej sume ako je stanovené zákonom? Príklad zobrazuje úpravu položky SPF10301 Príplatok - nadčas nižší ... viac


Mzdy a personalistika / Personalistika / Dohoda - zadanie údajov hodinovo odmeňovaného dohodára s nepravidelným príjmom

Neviete ako správne zadať údaje hodinovo odmeňovaného dohodára s nepravidelným príjmom? ... viac


Mzdy a personalistika / Personalistika / Dohoda - zadanie údajov hodinovo odmeňovaného dohodára s pravidelným príjmom

Neviete ako správne zadať údaje hodinovo odmeňovaného dohodára s pravidelným príjmom? ... viac


Mzdy a personalistika / Personalistika / Dohoda - zadanie údajov mesačne odmeňovaného dohodára s nepravidelným príjmom

Neviete ako správne zadať údaje mesačne odmeňovaného dohodára s nepravidelným príjmom? ... viac


Mzdy a personalistika / Personalistika / Dohoda - zadanie údajov mesačne odmeňovaného dohodára s pravidelným príjmom

Neviete ako správne zadať údaje mesačne odmeňovaného dohodára s pravidelným príjmom? ... viac


Mzdy a personalistika / Personalistika / Skrátený pracovný úväzok

Pracuje zamestnanec na skrátený pracovný úväzok, napr. 1 h týždenne, a neviete ako správne zadať jeho údaje do systému Humanet? ... viac


Mzdy a personalistika / Personalistika / Storno pracovného pomeru

Neviete ako správne postupovať pri stornovaní pracovného pomeru? ... viac


Mzdy a personalistika / Personalistika / Zaktívnenie osoby

Ak ste omylom presunuli osobu medzi neaktívne dáta a potrebujete ju znovu zaktívniť, vyberte ... viac


Mzdy a personalistika / Personalistika / Zaktívnenie role

Potrebujete vrátiť medzi aktívne záznamy zneaktívnenú rolu? V Zozname evidovaných rolí vyberte v dolnej časti prehľadu záznamov filter Neaktívne ... viac


Mzdy a personalistika / Prepojenie na účtovníctvo / Prenos miezd do účtovníctva

Ak chceme, aby program automaticky prenášal údaje o spracovaných mzdách do účtovníctva, môžeme k tomu využiť ... viac


Mzdy a personalistika / Stravné lístky / Ako využiť možnosti systému Humanet pre pridávanie stravného v rôznej nominálnej hodnote

Ak chcete, aby program vypočítal náklady na stravné v rôznej nominálnej hodnote, využite postup v našom tipe. ... viac


Mzdy a personalistika / Stravné lístky / Evidencia a výpočet stravných lístkov

Ak chceme, aby program vypočítal náklady na stravné listky za zamestnanca, zamestnávateľa a príspevok zo sociálneho fondu ... viac


Mzdy a personalistika / Tlačové zostavy / Názov daňového úradu v mesačnom daňovom prehľade

Ako zadám názov daňového úradu v mesačnom daňovom prehľade? ... viac


Mzdy a personalistika / Tlačové zostavy / Spracovanie zostáv za obdobie na prelome rokov

Potrebujete do zostavy spracovať údaje za mesiace na prelome rokov? Vyberte v políčku Rok voľbu všetky roky ... viac


Mzdy a personalistika / Tlačové zostavy / Vytvorenie vlastnej mzdovej rekapitulácie

Systém obsahuje preddefinované systémové tlačové výstupy. Ak chcete niektorú tlačovú zostavu upraviť ... viac


Účtovníctvo / Daň / Osobný účet daňovníka

Nepoznáte svoj osobný účet daňovníka alebo niektoré ďalšie informácie potrebné pre úhradu dane? ... viac


Účtovníctvo / DPH / Hľadanie rozdielov DPH

Ako zistíte predpisy spôsobujúce rozdiel medzi účtom DPH a hodnotou z Výkazu DPH ... viac


Účtovníctvo / DPH / Pomôcka pre vytváranie opravnej žiadosti o vrátenie DPH

Pomôcka pri vytváraní opravnej žiadosti o vrátenie DPH, kedy pôvodná žiadosť podaná cez portál daňovej správy bola vrátená ako nesprávna ... viac


Účtovníctvo / DPH / Prednastavenie kódov DPH s koeficientom

Máte zadaný koeficient a chcete mať prednastavené kódy DPH s koeficientom? Prečítajte si jednoduchý návod ako si ich prednastaviť. ... viac


Účtovníctvo / DPH / Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

Ako pripraviť účtovné doklady pre správne spracovanie kontrolného výkazu DPH ... viac


Účtovníctvo / Fakturácia / Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Ak ste partnerovi vystavili predfaktúru a ten ju uhradil, po prijatí úhrady a bezprostrednom dodaní tovaru alebo služby ste povinný do 15 dní vystaviť vyúčtovaciu faktúru (§ 73 písm. a). ... viac


Účtovníctvo / Fakturácia / Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Ak ste partnerovi vystavili predfaktúru a ten ju uhradil, po prijatí úhrady a nedodaní tovaru alebo služby do 15 dní ste povinný do 15 dní vystaviť daňový doklad (§ 73 písm. b). Po dodaní tovaru alebo služby vystavíte vyúčtovaciu faktúru. ... viac


Účtovníctvo / Fakturácia / Zaokrúhľovanie položiek vo fakturácii

Ako postupovať aby suma bez DPH a suma s DPH boli vypočítané na 2 desatinné miesta pri zadaní vstupnej jednotkovej ceny a mernej jednotky na viac ako 2 desatinné miesta. ... viac


Účtovníctvo / Majetok / Pridanie drobného majetku priamo z účtovníctva

Potrebuje pridať drobný majetok a nestrácať pritom čas? Využite funkciu pre pridanie ... viac


Účtovníctvo / Tlačové zostavy / Rozmery pečiatky

Ak máte problém vložiť dostatočne veľkú pečiatku do svojich dokladov prečítajte si nasledujúci tip. ... viac


Účtovníctvo / Účtovníctvo - banka / Efektívne evidovanie bankových výpisov

Ukladajte bankové výpisy prehľadne a efektívne ... viac


Účtovníctvo / Účtovníctvo / Evidencia došlých faktúr ako knihy záväzkov

Chcete si evidovať len došlé faktúry ako knihu záväzkov. Je to v účtovnom module Humanet možné? ... viac


Účtovníctvo / Účtovníctvo / Obnovenie neuloženého dokladu

Zapisujete manuálne doklad obsahujúci množstvo účtovných predpisov a dôjde k prerušeniu zadávania (napr. vypnutie el. prúdu na vašom počítači)? ... viac


Účtovníctvo / Účtovníctvo / Prednastavené hodnoty v nových účtovných predpisoch

V systéme Humanet je preferované automatické zaúčtovanie predkontáciami, ale aj pri manuálnom vytváraní účtovných predpisov Vám dokáže pomôcť ... viac


Účtovníctvo / Účtovníctvo / Príklad zaúčtovania vrátenej zálohy od O2

Každý nový klient mobilného operátora O2 skladá pri podpise zmluvy vratnú zálohu 20 € s DPH. Túto zálohu ... viac


Účtovníctvo / Účtovníctvo / Spracovanie účtovníctva za minulý rok

Potrebuje evidovať v Humanete aj minulé účtovné obdobie? Využite užívateľské nastavenie účtovného roku pri prvom vstupe do databázy. ... viac


Účtovníctvo / Účtovníctvo / Zaúčtovanie stravných lístkov

Prečítajte si tip ako efektívne zaúčtovať došlú faktúru za stravné lístky aj interný doklad s rozúčtovaním nákladov na 55% organizácia a 45% zamestnanci. ... viac