Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Ak ste partnerovi vystavili predfaktúru a ten ju uhradil, po prijatí úhrady a bezprostrednom dodaní tovaru alebo služby ste povinný do 15 dní vystaviť vyúčtovaciu faktúru (§ 73 písm. a). V tomto prípade môžete postupovať nasledovným spôsobom:

  1. Vystavenie a zaúčtovanie predfaktúry
  2. Úhrada predfaktúry
  3. Vystavenie a zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry

1. Vystavenie a zaúčtovanie predfaktúry

Druh dokladu Predfaktúra je nedaňový a neúčtovný doklad.

Pre správne zaúčtovanie a uhradenie predfaktúry je potrebné prednastaviť si účet 324 pre číselný rad predfaktúry. Vo voľbe Základné nastavenia / Okruhy a číslovanie dokladov vojdite cez pero do číselného radu predfaktúry a do políčka Účet vyberte účet 324. Zvoľte účet, ktorý vo voľbe Nastavenia fakturácie máte zadaný v políčku Účet pre prijatú zálohu.

Online ekonomický software

Vystavenie predfaktúry

Vo voľbe Fakturácia a odbyt / Fakturácia pridajte nový doklad pomocou tlačidla Pridať.

Online ekonomický software

Po otvorení dokladu vyberte v políčku Druh dokladu hodnotu predfaktúra.

Online ekonomický software

V časti Dátumy a platobné symboly vyplňte Dátum vyhotovenia (prednastavený je dnešný deň alebo dátum z posledného pridaného dokladu). Ak je to potrebné, dátum v políčku Dátum vyhotovenia zmeňte a tlačidlom Online ekonomický software za dátumom vyhotovenia alebo stlačením klávesy ENTER aktualizujte dátumy v ostatných dátumových políčkach.

Online ekonomický software

Na záložke Partner v políčku Partner vyberte partnera z výberového zoznamu adresára partnerov.

Online ekonomický software

Na záložke Položky pridajte položku dokladu, kliknite na tlačidlo Pridať.

Online ekonomický software

V okne Položka ak nemáte pripravený Cenník alebo Skladové karty vyberte v políčku Zdroj položky hodnotu voľný. Pre voľnú položku vyplňte Názov položky, Množstvo a Vstupnú jednotkovú cenu bez DPH (ak nie ste platiteľ DPH; ak ste platiteľ DPH vyplňte vstupnú jednotkovú cenu bez DPH a zároveň v políčku Vychádzať z ceny nastavte hodnotu bez DPH).

Online ekonomický software

Položku zapíšte tlačidlom Zapísať. Potom tlačidlom Zapísať zapíšte celý doklad.

Predfaktúru vytlačíte označením predfaktúry a kliknutím na tlačidlo Tlačiť označené.

Online ekonomický software

Pri tlači predfaktúry je vynechaný Rozpis DPH a všetky sumy sú zobrazené vždy s DPH.

Online ekonomický software

Zaúčtovanie predfaktúry

Predfaktúra bola automaticky zaúčtovaná do voľby Pohľadávky. Do voľby Pohľadávky je prenesená len pre potreby párovania úhrad. Doklad predfaktúry má vo voľbe Pohľadávky v časti okna Info a poznámka príznak Neúčtovať.

Online ekonomický software

Zaúčtovanie predfaktúry môže vyzerať nasledovne:

Online ekonomický software

Účet 324 je prednastavený v nastavení číselného radu použitého v predfaktúre.

UPOZORNENIE: Ak v číselnom rade nie je nastavené číslo účtu, systém pri zaúčtovaní použije prednastavený účet 311, čo môže spôsobiť nezrovnalosti pri vyrovnávaní účtov. Preto je potrebné mať v číselnom rade predfaktúry nastavený účet 324.

Účty 604 a 343 sú účty prednastavené vo voľbe Fakturácia a odbyt / Nastavenia fakturácie v políčku Všeobecný výnos. účet a DPH vyššia.

Online ekonomický software

Vo voľbe Pohľadávky je predfaktúra zatiaľ evidovaná ako neuhradená.

Online ekonomický software

2. Úhrada predfaktúry

Vo voľbe Pokladňa alebo Banka pomocou tlačidla Pridať pridajte nový doklad.

Online ekonomický software

Na záložke Účtovné predpisy kliknite na tlačidlo Pridať a párovať.

Online ekonomický software

Na záložke Pohľadávky zo zoznamu dokladov vyberte predfaktúru, kliknite na text v riadku predfaktúry.

Online ekonomický software

Predpis v pokladni alebo banke je teraz spárovaný s predfaktúrou. Ako párovací účet je použitý účet 324 z predfaktúry. Predpis má príznak Párovanie – áno.

Online ekonomický software

Doklad vo voľbe Banka/Pokladňa uložte kliknutím na Zapísať.

Vo voľbe Pohľadávky sa stav predfaktúry zmenil na uhradené.

Online ekonomický software

Ak používate funkciu Homebanking / Import bankového výpisu, platba by sa mala automaticky spárovať s predfaktúrou na základe variabilného symbolu v políčku Externý doklad. Spôsob párovania môžete nastaviť vo voľbe Základné nastavenia / Nastavenia párovania v časti Automatické párovanie.

3. Vytvorenie a zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry

Vystavenie vyúčtovacej faktúry

Vo voľbe Fakturácia a odbyt / Fakturácia v zozname dokladov označte predfaktúru a kliknite na tlačidlo Súvisiace doklady.

Online ekonomický software

V okne Mapa súvisiacich dokladov v riadku so zdrojovým dokladom predfaktúra vyberte v políčku Cieľový doklad hodnotu faktúra a tlačidlom Zapísať výber potvrďte.

Online ekonomický software

V nasledujúcom okne zvoľte dátumy, ku ktorým má byť výsledná faktúra vytvorená a kliknite na tlačidlo OK.

Online ekonomický software

Keďže ste vytvárali len jeden súvisiaci doklad, vyúčtovacia faktúra sa uloží a hneď otvorí na editáciu. Suma preddavku je zapísaná v políčku Zálohovo uhradené.

Online ekonomický software

Pre zatvorenie dokladu kliknite na tlačidlo Zapísať.

Pri tlači je znížená suma k úhrade o sumu preddavku.

Online ekonomický software

Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry

Vyúčtovacia faktúra bola taktiež automaticky zaúčtovaná do voľby Pohľadávky.

Vo voľbe Pohľadávky je vyúčtovacia faktúra hneď zaúčtovaná ako uhradená.

Online ekonomický software

Zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry môže vyzerať nasledovne:

Online ekonomický software


Späť na vyhľadávanie