Humanet v praxi pre začiatočníkov II. (Naplnenie databázy údajmi zamestnancov, prehľad výstupov)

Webinár je určený užívateľom, ktorí so systémom Humanet začínajú pracovať alebo prechádzajú z iného systému a oblasťou ich činnosti je personalistika a/alebo spracovanie miezd.
Na webinári budú prebraté tieto okruhy:

  • pridávanie evidencie zamestnanca cez Novú osobnú kartu
  • import do evidencie Osoba a Rola
  • import dát – mzdové položky, nemoci, ME stavy, dochádzka, ostatné dáta
  • prehľad tlačových výstupov:

      - výkazy ZP, SP, DÚ, DDS, ŠÚ

      - prevodné príkazy

      - účtovný doklad

      - výplatná páska, mzdový list, rekapitulácia

      - formulárové zostavy

      - riadkové zostavy

Predpokladaná dĺžka trvania webinára je 1,5 hodiny.

PODMIENKY WEBINÁROV A ŠKOLENÍ
Stav:
Voľné miesta

Termín školenia:

26. 10. 2022 o 09:00


Miesto školenia:

Online webinár


Školiteľ:

Jana Fabianová


Cena:

34,20 EUR s DPH/účastník


Rezervujte si školenie ešte dnes

Po vyplnení formuláru Vás budeme kontaktovať do 24 hodín.

Venovať sa Vám bude

Jana Fabianová

Konzultantka