Spracovanie DPH a kontrolného výkazu DPH

Kurz naučí účastníka spracovať DPH a kontrolný výkaz DPH v programe Humanet pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo.


Obsah

  • Nový kontrolný výkaz DPH platný od 1.1.2014, jednotlivé časti výkazu a ich obsah
  • Nové políčka v doklade Podvojného účtovníctva a Jednoduchého účtovníctva pre KV DPH
  • Nové kódy DPH pre tuzemské samozdanenie nad 5000 €, súvislosti s výkazom KV DPH, obsah a účtovanie týchto plnení v programe Humanet
  • Účtovanie odoslaných faktúr – časť KV DPH A.1, A.2 a D.2, oslobodené plnenia
  • Účtovanie došlých faktúr – časť KV DPH B.1, B.2, plnenia bez dane
  • Účtovanie dobropisov a ťarchopisov odoslaných aj došlých, kam patria v priznaní DPH a v kontrolnom výkaze DPH
  • Účtovanie pokladne – časť KV DPH B.3, D.1, D.2
  • Vytvorenie Dodatočného daňového priznania k DPH a KV DPH
  • Diskusia


Program

8.30 - 9.00Prezentácia
9.00 - 12.001. časť školenia
12.00 - 12.30Prestávka
12.30 - 14.302. časť školenia


Ako nás nájdete

Nájdete nás na rohu námestia M. R. Štefánika, ktoré sa nachádza 5 minút pešou chôdzou od železničnej stanice a jednu križovatku od autobusovej stanice.


Úhrada

O cene školenia sa informujte na zákaznickom centre: 041 / 286 15 15, voľba 3.


Spôsob úhrady

1. Bezhotovostným prevodom na účet:
HOUR, spol. s r. o. IBAN: SK8209000000000076567126
BIC: GIBASKBX
VS: IČO účastníka školenia
ŠS: DDMMRRRR (dátum konania školenia)

Daňový doklad - faktúra bude zaslaná po obdržaní platby, resp. po absolvovaní školenia.

2. Na základe zálohovej faktúry. O tejto skutočnosti je potrebné informovať vopred.

Stav:
Voľné miesta

Termín školenia:

Dohodou


Miesto školenia:

ŽilinaRezervujte si školenie ešte dnes

Po vyplnení formuláru Vás budeme kontaktovať do 24 hodín.