Užívateľské školenie pre pokročilých. Podvojné účtovníctvo Humanet

Kurz naučí účastníka využívať pokročilé funkcie modulu podvojného účtovníctva programu HUMANET.

Obsah

 • Nový kontrolný výkaz DPH platný od 1.1.2014, jednotlivé časti výkazu a ich obsah
  • Definovanie predkontácií a funkcie rozúčtovania
  • Účtovanie so zahraničím
  • Párovanie dokladov
  • Homebanking a elektronické úhrady
  • Účtovanie dobropisov
  • Účtovanie preddavkov a vyfakturovaných preddavkov
  • Vytvorenie univerzálnych riadkových zostáv
  • Vytvorenie univerzálnych formulárových zostáv
  • Definovanie tlačových výstupov hlavná kniha, saldokonto, účtovné výkazy
  • Diskusia


Program

8.30 - 9.00Prezentácia
9.00 - 12.001. časť školenia
12.00 - 12.30Prestávka
12.30 - 14.302. časť školenia


Ako nás nájdete

Nájdete nás na rohu námestia M. R. Štefánika, ktoré sa nachádza 5 minút pešou chôdzou od železničnej stanice a jednu križovatku od autobusovej stanice.


Úhrada

O cene školenia sa informujte na zákaznickom centre: 041 / 286 15 15, voľba 3.


Spôsob úhrady

1. Bezhotovostným prevodom na účet:
HOUR, spol. s r. o. IBAN: SK8209000000000076567126
BIC: GIBASKBX
VS: IČO účastníka školenia
ŠS: DDMMRRRR (dátum konania školenia)

Daňový doklad - faktúra bude zaslaná po obdržaní platby, resp. po absolvovaní školenia.

2. Na základe zálohovej faktúry. O tejto skutočnosti je potrebné informovať vopred.


Stav:
Voľné miesta

Termín školenia:

Dohodou


Miesto školenia:

ŽilinaRezervujte si školenie ešte dnes

Po vyplnení formuláru Vás budeme kontaktovať do 24 hodín.