Užívateľské školenie pre začiatočníkov. Personalistika a mzdy Humanet

Kurz naučí účastníka spracovávať mzdy v programe HUMANET.


Obsah

  • Zadanie základných údajov Organizácii
  • Zadanie údajov nového zamestnanca do evidencie Osoby a Roly
  • Zadanie údajov pre výpočet miezd
  • Postup prechodu na ďalší mesiac
  • Nastavenie výstupov do ZP, SP, DÚ, DDS, ŠÚ
  • Spracovanie rekapitulácie miezd, výplatných pások, výkazov do ZP, SP, DÚ, DDS, ŠÚ v listinnej a elektronickej podobe
  • Nastavenie príkazu na úhradu v listinnej a elektronickej podobe
  • Diskusia


Program

8.30 - 9.00Prezentácia
9.00 - 12.001. časť školenia
12.00 - 12.30Prestávka
12.30 - 14.302. časť školenia


Ako nás nájdete

Nájdete nás na rohu námestia M. R. Štefánika, ktoré sa nachádza 5 minút pešou chôdzou od železničnej stanice a jednu križovatku od autobusovej stanice.


Úhrada

O cene školenia sa informujte na zákaznickom centre: 041 / 286 15 15, voľba 3.


Spôsob úhrady

1. Bezhotovostným prevodom na účet:
HOUR, spol. s r. o. IBAN: SK8209000000000076567126
BIC: GIBASKBX
VS: IČO účastníka školenia
ŠS: DDMMRRRR (dátum konania školenia)

Daňový doklad - faktúra bude zaslaná po obdržaní platby, resp. po absolvovaní školenia.

2. Na základe zálohovej faktúry. O tejto skutočnosti je potrebné informovať vopred.


Stav:
Voľné miesta

Termín školenia:

Dohodou


Miesto školenia:

ŽilinaRezervujte si školenie ešte dnes

Po vyplnení formuláru Vás budeme kontaktovať do 24 hodín.