Sociálny fond

Evidujte starostlivosť o vašich zamestnancov na jednom mieste

✔ Sociálna ekonomika

✔ Evidencia účtov

✔ Prehľad pohybov

Čo dokáže modul

Sociálny fond?


Umožní vám evidovať všetkých zamestnancov, ktorí využívajú sociálny fond vašej organizácie. K dispozícii máte typy príspevkov, stravných lístkov, pohybov na spoločnom účte, no taktiež pohyby na individuálnych účtoch sociálneho fondu zamestnancov.

Výstupy modulu

Sprístupní vám prehľady pohybov na individuálnych i spoločných účtoch, prehľady čerpania sociálneho fondu a rôznych nastavení jednotlivých zamestnancov. Určite oceníte aj export do mzdového systému a export všetkých údajov evidencie do MS Excel.


Mohlo by vás zaujímať


Mimoriadne odmeny
Personálne údaje
Vzdelávanie zamestnancov
Organizačné riadenie
Moduly Humanet
Cenník