Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

19.10.2015 / Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

Zamestnávateľ a zamestnanec sa odo dňa vzniku pracovného pomeru musia riadiť okrem interných predpisov spoločnosti aj podľa Zákonníka práce. Tento zákon im predkladá určité povinnosti z neho vyplývajúce, ktoré by mali dodržiavať.

Opäť Vám prinášame prehľad podľa Zákonníka práce a z neho prislúchajúci paragraf 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru.

Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer:

 • zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi:
  • prácu podľa pracovnej zmluvy,
  • platiť mu za vykonanú prácu mzdu,
  • utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a
  • dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,
 • zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa:
  • vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca:

 • oboznámiť s pracovným poriadkom,
 • s kolektívnou zmluvou,
 • s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú,
 • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať,
 • s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania a
 • s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
 • vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

Zamestnávateľ je tiež povinný pri nástupe do zamestnania oboznámiť mladistvého zamestnanca, a v prípade fyzickej osoby vykonávajúcej ľahké práce uvedené v § 11 ods. 4 aj jej zákonného zástupcu, o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn, ktoré:

 • sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi,
 • bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.

Zamestnávateľ je povinný predkladať zástupcom zamestnancov správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehotách, ktoré s ním dohodol.

Zdroj: Zákonník práce

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.