Podpora

Preplácanie sviatku priemerom

Návod

Preplácate mesačne odmeňovaným zamestnancom sviatok priemerom?

Aby systém Humanet začal vo výpočte mzdy mesačne odmeňovaného zamestnanca počítať za dni sviatku náhradu príjmu, je potrebné na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Platové zaradenie zamestnancovi nastaviť v políčku Sviatok platiť náhradou hodnotu Výpočet vždy s náhradou.


Po uložení tohto nastavenia stačí spustiť prepočet mzdy.


UPOZORNENIE: Ak preplácate mesačne odmeňovaným zamestnancom sviatok mzdou a hodinovo odmeňovaným zamestnancom sviatok náhradou, políčko Sviatok platiť náhradou ponechajte prázdne.

Podobné články a návody

Prvé prihlásenie do systému, zadanie základných údajov organizácie

Čítat ďalej

Všeobecná orientácia v module Mzdy a personálne údaje

Čítat ďalej

Pridanie nového zamestnanca

Čítat ďalej