Podpora

Pridanie novej obce do číselníka Regióny

Návod

Potrebujete pridať chýbajúcu obec do políčka Obec napríklad v adrese zamestnanca v mzdovom programe, alebo partnera v účtovnom programe?

Kliknite na tlačidlo s bodkami na konci políčka Obec.

Formulár pre pridanie novej evidencie Osoba.Formulár pre pridanie nového partnera v evidencii Organizácie.


Zobrazí sa formulár Filter pre zoznam záznamov so zobrazením číselníka obcí, kde kliknite na tlačidlo Nový záznam.


Zobrazí sa formulár Nový záznam. Do časti Existujúce dáta vyberte záznamy, ktoré už v číselníku sú zadané, napr. štát. Do časti Nové dáta pridajte údaje, ktoré chcete pridať do číselníka. V prípade miest mimo Slovenskej a Českej republiky stačí, ak do riadkov Kraj, Okres zadáte názov mesta, ktoré pridávate.


Pomocou filtra vyhľadajte v číselníku novo pridanú položku a kliknutím na riadok ju pridajte do príslušného políčka.


Formulár pre pridanie novej evidencie Osoba.Formulár pre pridanie nového partnera v evidencii Organizácia.

Podobné články a návody

Vstup do systému cez registráciu na portáli www.humanet.sk

Čítat ďalej

Vstup do databázy z inej registrácie na portáli www.humanet.sk

Čítat ďalej

Vzdialená podpora

Čítat ďalej