Podpora

Zaúčtovanie stravných lístkov

Návod

Zaúčtovanie stravných lístkov môžete, rovnako ako akékoľvek iné doklady, realizovať manuálne alebo pomocou predkontácií.
Predkontácie pre zaúčtovanie stravných lístkov sme pripravili a stačí ak si ich prevezmete do svojho počítača a do systému Humanet ich len naimportujete.

Prevezmite si rozúčtovanie pre stravné lístky a predkontáciu pre zaúčtovanie došlej faktúry aj interného dokladu.

Po prevzatí oboch súborov, rozbaľte ich obsah do ľubovoľnej zložky vo Vašom počítači (napr. na plochu) a postupujte nasledovne:

systéme Humanet prejdite do Výber modulu / Účty / Rozúčtovanie.

Z kontextového menu Doplnky vyberte Import z XML.

Vyberte súbor SL_rozuctovanie.xml vo Vašom počítači a pokračujte kliknutím na OK.

Po úspečnom importe pribudne v číselníku rozúčtovaní záznam pre rozúčtovanie stravných lístkov.

Rovnaký postup zopakujte pre import v číselníku predkontácií.
Prejdite do Výber modulu / Účty / Predkontácie

Z kontextového menu Doplnky vyberte Import z XML.

Vyberte súbor SL_rozuctovanie.xml vo Vašom počítači a pokračujte kliknutím na OK. Po úspešnom importe pribudnú 2 predkontácie týkajúce sa stravných lístkov.

Použitie predkontácií a rozúčtovania

Pripravené predkontácie využijete veľmi jednoducho. Na zaúčtovanie došlej faktúry za stravné lístky len pridajte nový Záväzok. Vyplňte dodávateľa, dátumy, ľubovoľný popis (napr. došlá faktúra za stravné lístky), celkovú sumu na úhradu a použite tlačidlo Rozpis DPH. V rozpise DPH vyplňte hodnotu stravných lístkov do nulovej sadzby a poplatok dodávateľovi do vyššej sadzby. Stačí vyplniť len jednu hodnotu, ostatné hodnoty v rovnakom riadku budú dopočítané automaticky.

Vyberte predkontáciu pre zaúčtovanie došlej faktúry za stravné lístky.

Použite tlačidlo Automatické zaúčtovanie a systém Humanet vytvorí účtovné predpisy pre zaúčtovanie došlej faktúry za stravné lístky.

Rozúčtovanie stravných lístkov vykonáte v evidencii Interný doklad. Pridajte nový doklad, vyplňte sumu dokladu (vyplňte hodnotu stravných lístkov). Rozpis DPH nepoužívajte. Vyberte predkontáciu pre rozúčtovanie stravných lístkov (táto predkontácia okrem zaúčtovania plnej sumy dokladu spustí automaticky percentuálne rozúčtovanie).

Použite tlačidlo Automatické zaúčtovanie a systém Humanet vytvorí účtovné predpisy s rozúčtovaním hodnoty stravných lístkov na 55% do nákladov a 45% pohľadávka voči zamestnancom.

Podobné články a návody

Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Čítat ďalej