Nedostupnosť Hotline

Oznam o nedostupnosti služby hotline


Vážení zákazníci,

naša spoločnosť si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že dňa 20.05.2022 (piatok) v čase od 08:00 do 16:00 hod. bude služba telefonický hotline nedostupná.

Od pondelka, 23.05.2022, bude služba telefonický hotline opäť dostupná v štandardnom čase od 8:00 do 16:00 hod.

V prípade potreby riešenia urgentného závažného problému dňa 20.05.2022 (piatok) v čase od 08:00 do 16:00 hod. nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0915 717 991.

Ďakujeme za pochopenie.

Užívateľský hotline


Užívateľský hotline je služba poskytovania informácií o užívateľskej obsluhe softvérových produktov Human, Humanet a MADO spoločnosti HOUR.