Zmluva na ochranu osobných údajov

V prípade, že Humanet iba skúšate a nezadávate v ňom skutočné osobné údaje, potom je všetko v súlade so zákonom. V prípade, že v Humanete spracovávate skutočné osobné údaje, v zmysle platnej legislatívy ste s nami povinný podpísať zmluvu na ochranu osobných údajov.

V závislosti od Vášho právneho postavenia (viac informácii nájdete tu) stiahnite a vytlačte príslušnú zmluvu a podpísanú v dvoch vyhotoveniach ju zašlite na adresu našej spoločnosti. Po obdržaní a podpise našou stranou Vám jedno vyhotovenie zašleme späť. Od tohto momentu môžete využívať všetky funkcionality systému Humanet bez akýchkoľvek obmedzení.


Elektronické podpisovanie zmlúv


V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese gdpr@hour.sk alebo info@humanet.sk.

Štandardný návrh zmluvy podľa čl. 28 ods. 3 GDPR 

(ak ste v právnom postavení prevádzkovateľa a my sprostredkovateľa)

Stiahnuť zmluvu

Štandardný návrh zmluvy podľa čl. 28 ods. 4 GDPR 

(ak ste v právnom postavení sprostredkovateľa a my ďalšieho sprostredkovateľa)

Stiahnuť zmluvu