Blog

Odstupné
19.7.2021

Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v prípade, že je pracovný pomer ukončený zo strany zamestnávateľa

Čítať ďalej
Pracovný čas a doba odpočinku
12.7.2021

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou

Čítať ďalej
Práca nadčas
28.6.2021

Pre prácu nadčas sú v Zákonníku práce definované presné podmienky, ktoré zamestnanec i zamestnávateľ musia dodržať

Čítať ďalej
Humanet v praxi: Ako zadávať finančný príspevok na stravovanie
21.6.2021

Príklad, ako zadávať finančný príspevok na stravovanie v súlade s metodickým pokynom finančnej správy

Čítať ďalej
Možnosti skončenia pracovného pomeru
15.6.2021

Pracovný pomer môže byť ukončený z rôznych dôvodov, a to ako zo strany zamestnanca, tak aj zo strany zamestnávateľa

Čítať ďalej