Blog

Práca nadčas
28.6.2021

Pre prácu nadčas sú v Zákonníku práce definované presné podmienky, ktoré zamestnanec i zamestnávateľ musia dodržať

Čítať ďalej
Humanet v praxi: Ako zadávať finančný príspevok na stravovanie
21.6.2021

Príklad, ako zadávať finančný príspevok na stravovanie v súlade s metodickým pokynom finančnej správy

Čítať ďalej
Možnosti skončenia pracovného pomeru
15.6.2021

Pracovný pomer môže byť ukončený z rôznych dôvodov, a to ako zo strany zamestnanca, tak aj zo strany zamestnávateľa

Čítať ďalej
Nárok zamestnanca na voľno pri návšteve lekára
2.5.2021

Vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca

Čítať ďalej
Humanet efektívne: Používanie vlastných názvov mzdových položiek
27.4.2021

Efektívny nástroj na zobrazovanie vlastného názvu mzdovej položky v celom systém

Čítať ďalej