Blog

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a doplatky do minimálnej mzdy
5.10.2020

U dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa pri výpočte doplatku do minimálnej mzdy vychádza z minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

Čítať ďalej
Humanet efektívne: Vytvorte z rekapitulácie kontingenčnú tabuľku alebo graf
11.9.2020

V systéme Humanet vytvorte zo zostavy Rekapitulácia kontingenčnú tabuľku

Čítať ďalej
Vývoj priemernej mzdy v priebehu rokov.
11.8.2020

Od roku 1993 má priemerná mzda na Slovensku rastúci trend. V akom pomere je však k minimálnej mzde, či inflácii v priebehu jednotlivých rokov?

Čítať ďalej
Od 1. septembra 2020 aktualizujeme VOP
27.7.2020

V záujme neustále zlepšovania a skvalitňovania našich služieb aktualizujeme Všeobecné obchodné podmienky, ktorých nové znenie vstúpi do platnosti už 1. septembra 2020

Čítať ďalej
Zmeny vo výške životného minima
25.6.2020

Vedeli ste, že od 1. júla 2020 sa zvyšujú sumy životného minima?

Čítať ďalej