Blog

Humanet v praxi: Príklad výpočtu zrážky zo mzdy pri prednostnej pohľadávke
28.10.2022

Zamestnávateľovi bol doručený príkaz na začatie exekúcie na prednostnú pohľadávku, príspevok vysvetľuje postup pri výpočte zrážky zo mzdy.

Čítať ďalej
Výška DPH v jednotlivých krajinách EÚ
30.9.2022

Prehľad výšky DPH v krajinách Európskej únie v roku 2022

Čítať ďalej
Zmena výšky životného minima od 1. júla 2022
19.7.2022

Prehľad oblastí a súm odvíjajúcich sa od novej výšky životného minima.

Čítať ďalej
Skúšobná doba
6.7.2022

Špecifiká skúšobnej doby podľa Zákonníka práce

Čítať ďalej
Zvýšenie stravného od 1. mája 2022
3.5.2022

Kto, kedy a v akom rozsahu má nárok na stravné pri tuzemských pracovných cestách

Čítať ďalej