Outsourcing personalistiky a miezd

Prenechajte vašu personálnu a mzdovú agendu nám


Postaráme sa o vašu personalistiku aj mzdy

Službu Outsourcing poskytujú mzdárky s dlhoročnou praxou a odborným vzdelaním. Spracovanie agendy prebieha vždy v súlade s platnou legislatívou vo vopred dohodnutých termínoch. Ochrana a bezpečnosť spracovávaných údajov je samozrejmosťou.

garancia

Garancia a zodpovednosť

Zabezpečujeme korektné výstupy z miezd či účtovníctva, v súlade s aktuálnou legislatívou. Za spracovanie personálnej, mzdovej a účtovnej agendy nesieme plnú zodpovednosť.

bezpečnosť

Diskrétnosť a bezpečnosť

Pri práci s údajmi dodržujeme maximálnu diskrétnosť. Dbáme na to, aby citlivé informácie zákazníka boli vždy dostatočne zabezpečené a chránené. Súlad s GDPR je pre nás samozrejmosťou.

Asset 1

Optimalizácia a pružnosť

Sme pripravení promptne reagovať na nové požiadavky a potreby zákazníka. Procesy pre zabezpečenie vstupných a výstupných údajov sa snažíme neustále optimalizovať.

transparentnost

Efektívnosť a transparentnosť

Náklady za nami poskytované služby sú zákazníkovi známe vopred so zárukou garancie ceny.

zastupitelnost

Zastupiteľnosť a istota

Pri komunikácii s úradmi (SP, ZP, DÚ, Inšpektorát práce) sa na nás zákazník môže úplne spoľahnúť.

variabilita

Flexibilita a variabilita

Spolupráca s nami je vždy prispôsobená potrebám a požiadavkám zákazníka.

Ušetrite si starosti a nechajte zodpovednosť na nás


PERSONALISTIKA

 • zadanie zamestancov do personálneho a mzdového systému,
 • prihlásenie zamestnancov do Sociálnej a Zdravotnej poistovne,
 • aktualizácie a zmeny údajov zamestnancov,
 • tvorba dohôd o zrážke zo mzdy,
 • tvorba dodatkov k pracovným zmluvám,
 • tvorba zápočtového a výstupného listu,
 • odhlásenie zamestnancov do Sociálnej a Zdravotnej poistovne,
 • tvorba štatistík a reportov požadovaných legislatívou.

 MZDY

 • import dochádzkových údajov do mzdového systému,
 • kontrola dochádzkových údajov,
 • import dohodnutých vstupov do mzdového systému (odmeny, prémie, iné príjmy),
 • spracovanie zrážok zamestnancov (exekučné zrážky, zrážky podľa Občianskeho zákonníka),
 • realizácia mzdového výpočtu,
 • tvorba prevodných príkazov,
 • tvorba výstupov pre potreby účtovníctva,
 • tvorba a odosielanie výkazov pre štátne inštitúcie (SP, ZP, DDS, DÚ),
 • tvorba a odosielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia,
 • generovanie výplatných pások a ich distribúcia,
 • tvorba štatistík a reportov požadovaných legislatívou,
 • vystavenie potvrdení o zdaniteľnej mzde a mzdových listov.

Kontaktujte nás a my sa o vašu personalistiku a mzdy postaráme.