Certifikáty a ocenenia systému Humanet

Výsledky našej práce boli odmenené viacerými certifikátmi a oceneniami.

Člen združenia Eurocloud


EuroCloud je Európske združenie, ktoré má za úlohu šíriť informácie a osvetu v otázkach cloudových riešení a sprístupniť túto perspektívnu a inovatívnu technológiu odbornej aj laickej verejnosti. Navrhuje procesy a štandardy pre efektívne použitie cloudových služieb a smeruje k vybudovaniu fungujúcej siete medzi ich poskytovateľmi a príjemcami.

ISO 9001:2008 a ISO 27001:2005


Poskytovanie komplexných služieb v oblasti personalistiky, spracovania miezd a riadenia ľudských zdrojov - vývoj softvérových systémov, poskytovania licencií, implementácia, servis, outsourcing a aktualizácia.

Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov


Sme dlhoročným členom združenia a partnerom konferencií organizovaných pod záštitou Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

Microsoft Partner GOLD Independent Software Vendor (ISV)

Microsoft Partner GOLD - Independent Software Vendor je najvyššia možná úroveň spolupráce so spoločnosťou Microsoft, prostredníctvom ktorej má výrobca softvéru prístup k najnovším technológiám spoločnosti Microsoft.

Microsoft Industry Award


HOUR, spol. s r. o. sa zaradením do prestížnej úrovne Gold Partner stala partnerom spoločnosti Oracle. Členstvo v ňom nám ako nezávislému dodávateľovi softvérov umožňuje poskytovať našim zákazníkom komplexnú paletu produktov a služieb vrátane vývojových licencií Oracle, technologických produktov a služieb technickej podpory Oracle.

Microsoft Industry Award

V roku 2006 sme sa s programom HUMANET zúčastnili súťaže spoločnosti Microsoft. Súťaže sa zúčastňuje množstvo firiem a produktov. Síce sme ju nevyhrali, ale podarilo sa nám dostať až do finále.