Moduly systému Humanet

Prehľad možností, ktoré ponúka ekonomický informačný systém Humanet vo svojich moduloch

Riadenie ľudských zdrojov

Personálne údaje

Všetky potrebné údaje o vašich zamestnancoch na jednom mieste

Čítať ďalej

Spracovanie miezd

Komplexné riešenie výpočtu miezd až po sumu k výplate

Čítať ďalej

Organizačné riadenie

Automatizované procesy súvisice s organizačným riadením vašej spoločnosti

Čítať ďalej

Plánovanie a prognózy

Nástroj pre evidenciu a tvorbu rôznych plánov a prognóz (forecastov) stavu zamestnancov a personálnych nákladov.

Čítať ďalej

Vzdelávanie zamestnancov

Zabezpečte rast vašich zamestnancov zvýšením efektivity firemného vzdelávania

Čítať ďalej

Spracovanie dochádzky

Spracovanie dochádzky

S Humanetom môžete mať spracovanie dochádzky podľa vašich požiadaviek a preferencií

Čítať ďalej

Schvaľovanie neprítomností

Požiadať o schválenie neprítomnosti môžete aj online bez zdĺhavých papierovačiek

Čítať ďalej

Mobilná aplikácia Humanet

Jednoduchý a efektívny spôsob používania systému Humanet vo vašom telefóne.

Čítať ďalej

Cestovné príkazy

Komplexná evidencia ako tuzemských tak i zahraničných pracovných ciest.

Čítať ďalej

Terminál Humanet

7” dotykový terminál s možnosťou pripojenia cez LTE pre moderné riešenie dochádzky.

Čítať ďalej

Manažérske moduly

Reporting

Nástroj umožňujúci zobrazenie údajov a prehľadov z rôznych zdrojov s využitím SQL Server Analysis Services

Čítať ďalej

Schvaľovací proces

Nástroj pre zadávanie, evidenciu a elektronický schvaľovací proces rôznych typov „formulárových“ požiadaviek.

Čítať ďalej

Hodnotenie a odmeňovanie

Hodnotenie zamestnancov

Umožnite zamestnancom dostať spätnú väzbu a motivujte ich k osobnému rozvoju

Čítať ďalej

Výkonnostné odmeny

Každý z vašich zamestnancov si zaslúži odmenu

Čítať ďalej

Mimoriadne odmeny

Odmeny pre vašich zamestnancov môžu mať rôznu formu

Čítať ďalej

Kľúčové výkonnostné ukazovatele

Hodnotenie podľa plnenia cieľov stanovených prostredníctvom výkonnostných ukazovateľov (KPI)

Čítať ďalej

Ostatné moduly

Sociálny fond

Evidujte starostlivosť o vašich zamestnancov na jednom mieste

Čítať ďalej

Stravné lístky

Zautomatizujte výpočet nároku na stravné vašich zamestnancov

Čítať ďalej

Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Všetko čo potrebujete pre vaše účtovníctvo

Čítať ďalej

Fakturácia a odbyt

Vaše faktúry, objednávky či dodacie listy na jednom mieste

Čítať ďalej

Sklad

Evidencia a spracovanie skladových zásob

Čítať ďalej

Majetok

S týmto modulom máte vždy aktuálny prehľad vášho majetku na pár klikov

Čítať ďalej

Pokladňa

Operácie súvisiace s predajom tovaru prostredníctvom elektronických registračných pokladníc

Čítať ďalej