Cestovné príkazy

Využite jednoduché a efektívne riešenie, vďaka ktorému už vyúčtovanie pracovnej cesty nebude nikomu robiť „vrásky na tvári“.

✔ Evidencia cestovných príkazov

✔ Hromadné cestovné príkazy

✔ Automatické výpočty a evidencie výdavkov

Čo dokáže modul

Cestovné príkazy?


- evidencia domácich a zahraničných cestovných príkazov,
- zadávanie projektov, zákaziek, poznámok, ďalších dohodnutých podmienok pracovnej cesty,
- možnosť detailnej špecifikácie požiadaviek na vybavenie...

Zvýšenie efektivity

✔ viaceré pracovné cesty zamestnanca v rámci jedného príkazu

✔ hromadné cestovné príkazy (pre viacerých kolegov)

✔ kopírovanie príkazov a vyúčtovaní

Plán cesty

Prispôsobiteľnosť

- možnosť vlastnej databázy miest, obcí a cieľov,
- kategorizácia ciest na mieru,
- podrobná správa výdavkov a ich automatizácie,
- správa povolení používania súkromných motorových vozidiel,
- nastaviteľné vlastné texty a upozornenia,
- definovanie vlastných číselných radov cestovných príkazov,
- a mnoho ďalšieho...

Proces

✔ nástroje pre efektívne spracovanie celého životného cyklu príkazu, prepracované delegovanie právomocí

✔ možnosť rôznorodého modelovania procesov schvaľovania a spracovania cestovných príkazov

Presnosť a legislatívna správnosť

✔ automatické výpočty cestovných náhrad

✔ evidencia výdavkov z pracovnej cesty so správnymi kurzami z NBS

Synergia riešenia

✔ zdrojom dát je Humanet modul personalistika a mzdy

✔ prepojenie s našim dochádzkovým riešením

✔ prepojenie na organizačnú schému


Mohlo by vás zaujímať

Spracovanie dochádzky
Schvaľovanie neprítomností
Mobilná aplikácia Humanet
Organizačné riadenie
Cenník
Moduly Humanet