Spracovanie dochádzky

Odteraz si môžete nastaviť spracovanie dochádzky podľa vlastných požiadaviek a preferencií

✔ Evidencia nadčasov

✔ Plán dovoleniek

✔ Dochádzkový kalendár

Čo dokáže modul

Spracovanie dochádzky?


Plánovať a evidovať dochádzku zamestnancov vrátane nadčasov a dovoleniek. Definovať a riadiť schvaľovací proces, či importovať žiadanky z modulu Schvaľovanie neprítomnosti. Ponúka taktiež možnosti časových korekcií a široké spektrum možností práce s dochádzkovými dátami.

Výstupy pre vás

Tento modul vám sprístupní aktuálny prehľad prítomnosti zamestnancov na pracovisku, dochádzkové záznamy, ale aj sumárne položky za rôzne definované obdobia. Medzi ďalšie výstupy patrí harmonogram pracovných kalendárov, možnosť exportu evidencií do MS Excel, alebo zostava porovnávajúca plán dochádzky s vykázanými hodnotami a mnohé ďalšie. 


Mohlo by vás zaujímať


Schvaľovanie neprítomností
Personálne údaje
Hodnotenie zamestnancov
Organizačné riadenie
Cenník
Moduly Humanet