Humanet

Online systém pre spracovanie personalistiky, dochádzky a podvojného účtovníctva.

prehladnost_jednoduch

Prehľadnosť a jednoduchosť

Údaje sú evidované v prehľadných formulároch.

Vždy v bezpečí

Vaše údaje sú profesionálne zabezpečené a automaticky zálohované.

Pre každý typ zariadenia

Podpora rôznych operačných systémov (Windows, Linux, Mac) na počítači, smartfóne či tablete.

Vládny cloud

Humanet je certifikovaná ERP služba pre oblasť PAM, PÚ ako aj pre dochádzku.  

Bez starostí

Systém je aktualizovaný automaticky. Vždy pracujete s jeho najnovšou verziou.Od personalistiky, cez mzdy a dochádzku až po účtovníctvo

Ekonomický informačný systém Humanet

Moduly Humanet

Personalistika a mzdy

Personálne údaje
Spracovanie miezd

Dochádzka

Spracovanie dochádzky
Schvaľovanie neprítomností
Mobilná aplikácia Humanet
Cestovné príkazy

Riadenie ľudských zdrojov

Agentúrne zamestnávanie
Organizačné riadenie
Vzdelávanie zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov
Výkonnostné odmeny
Mimoriadne odmeny
Kľúčové výkonnostné ukazovatele
Sociálny fond
Stravné lístky

Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo
Fakturácia a odbyt
Sklad
Majetok
Pokladňa

Pomôžeme vám?

Využite možnosti našej podpory. Pripravili sme pre vás návody, príručky i osobné školenia. V prípade potreby nás môžete kontaktovať prostredníctvom linky HOTLINE.

Často kladené otázky

Musím sa registrovať?

Registrácia je potrebná iba vtedy, ak chcete skutočne online ekonomický systém Humanet používať na spracovanie personalistiky, miezd, jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Údaje získané vašou registráciou slúžia na zabezpečenie prístupu k službe Humanet.

Takto získané údaje budú použité výhradne pre interné potreby prevádzkovateľa tohto portálu a nebudú poskytnuté tretím subjektom. Odoslaním registračných údajov dávate súhlas prevádzkovateľovi tohto portálu na zasielanie informačných a marketingových materiálov na vami uvedenú emailovú adresu.

Čo potrebujem na prevádzku Humanetu?

Prevádzka online ekonomického systému Humanet nevyžaduje žiadne osobitné nároky na inštaláciu akýchkoľvek komponentov, prvkov, či doplnkov, okrem tých, ktoré bežne používate na prezeranie stránok na internete.

Potrebujete vždy aktuálny internetový prehliadač a Adobe Acrobat Reader na prezeranie PDF dokumentov. 

Podporované prehliadače sú aktuálne verzie: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, IE 11. Aktualizácia niektorých prehliadačov môže vyžadovať aktualizáciu operačného systému.

Pokiaľ chcete využívať aj pokrokovejšie funkcie na generovanie výstupných tlačových zostáv, potom budete potrebovať aj Microsoft Office alebo aspoň jeho bezplatné súčasti na prezeranie XLSX a DOCX dokumentov.

Aké bezpečnostné prvky Humanet používa?

Online ekonomický systém Humanet používa štandardné bezpečnostné prvky ako protokol HTTPS a autorizácia užívateľa, ale aj ďalšie nové prvky, ktoré u iných aplikácií nenájdete, ako napríklad emailová notifikácia. Certifikát pre zabezpečenú komunikácii v sytéme Humanet vydáva autorizovaná certifikačná autorita.

Môžem v Humanete spracovať aj staré obdobia?

Online ekonomický informačný systém Humanet umožňuje spracovať údaje aj za staré obdobia. Technicky systém umožňuje začať spracovanie miezd od januára 2009. Pre jednoduché a podvojné účtovníctvo systém umožňuje začať spracovanie od roku 2012.

Pri prvom vstupe do programu si vyberiete obdobie, ktorým chcete začať spracovanie vašich dát. Legislatíva je v Humanete spracovaná s historickou platnosťou, takže bez obáv môžete spracovávať mzdy aj účtovníctvo za predchádzajúce mesiace a roky.

Existuje možnosť prevádzky Humanetu na vlastnom serveri?

Okrem verejného portálového riešenia sú v praxi realizované aj individuálne inštalácie systému Humanet vo väčších organizáciách, ktoré prevádzkujú vlastný server systému Humanet.

Mám sieťovú verziu ekonomického programu. V čom je Humanet výhodnejší?

Bežné sieťové verzie sú reálne použiteľné iba vo vnútornej firemnej sieti. Pri prístupe cez internet sa prevádzka bežných sieťových verzií ekonomických programov rieši nadstavbou systému Windows cez Windows Terminal Services. Toto riešenie však vyžaduje zakúpenie licencií pre vzdialený prístup, čo aj dodávateľ služby zohľadňuje v cene. Zároveň jeden server služby Windows Terminal Services dokáže z technického hľadiska poskytnúť prístup súčasne pre rádovo desiatky užívateľov.

Môžem Humanet používať bezplatne?

Na vyskúšanie a začiatok spracovania môžete Humanet použiť bezplatne. Prvá faktúra za Humanet vám príde po prekročení sumy 10,- €. Podrobné informácie o cene nájdete v cenníku.

Koľko za Humanet zaplatím?

Za online ekonomický informačný systém Humanet ročne zaplatíte približne rovnakú sumu akú ročne platíte za systémovú údržbu u Windows aplikácií pre spracovanie rovnakej agendy. Už v prvom roku tak ušetríte, pretože neplatíte žiadny poplatok za obstaranie licencie na používanie programu.

Podrobné informácie o cene nájdete v cenníku.