Hodnotenie zamestnancov

Umožnite zamestnancom dostať spätnú väzbu a motivujte ich k osobnému rozvoju

✔ Hodnotenie výkonu

✔ Oblasti rozvoja

✔ Evidencia vedomostí

Čo dokáže modul

Hodnotenie zamestnancov?


Eviduje hodnotiace obdobia, škály hodnotenia a kritické vedomosti vašich zamestnancov. Je schopný evidovať aj vzťahy medzi hodnotiteľmi a hodnotenými a zasielať e-mailové notifikácie.

Výstupy modulu

S týmto modulom ste schopný exportovať údaje všetkých evidencií a výstupov hodnotenia do MS Excel. Máte k dispozícii hodnotiace a sebahodnotiace formuláre, prehľady špecifických typov hodnotenia, aj aktuálny stav hodnotiacich formulárov vašich zamestnancov. 


Mohlo by vás zaujímať


Výkonnostné odmeny
Kľúčové výkonnostné ukazovatele
Mimoriadne odmeny
Personálne údaje
Moduly Humanet
Cenník