Personálne údaje

Všetky potrebné údaje o vašich zamestnancoch na jednom mieste

✔ Údaje o zamestnancoch

✔ Evidencia funkcií

✔ Údaje o zrážkach

Čo dokáže modul

Personálne údaje?


Evidovať osobné údaje vašich zamestnancov vrátane jazykových znalostí, dosiahnutého vzdelania a pod. S týmto modulom dokážete tiež evidovať všetky údaje týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov, od nárokov na mzdu cez náplň pracovnej funkcie až po evidenciu uchádzačov o prácu.

Funkcie modulu

S modulom Personálne údaje to ide naozaj efektívnejšie. Dokážete rýchlo a jednoducho vytvárať karty zamestnancov, nastaviť trvalé vymazenie zadefinovaných osobných údajov, tvoriť súbežné pracovné pomery, deliť zamestnancov do skupín, importovať zamestnancov z MS office a iné.

Výstupy modulu


Generovanie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, zápočtového listu, zostatky dovoleniek, ale aj napríklad rozhodnutie o plate pre zamestnancov s možnosťou použitia vlastnej predlohy vo formáte DOCX a iné.


Mohlo by vás zaujímať


Spracovanie miezd
Spracovanie dochádzky
Schvaľovanie neprítomností
Outsourcing
Moduly Humanet
Cenník