Spracovanie miezd

Komplexné riešenie výpočtu miezd až po sumu k výplate

✔ Výpočet miezd

✔ Evidencia nadčasov

✔ Výplatné pásky

Čo dokáže modul

Spracovanie miezd?


S týmto modulom máte k dispozícii rôzne možnosti evidencie a výpočtu príplatkov, odmien, dividend, a ďalších zložiek mzdy, vrátane rôznych druhov zrážok zo mzdy. Taktiež možnosť evidencie nariadených a dohodnutých nadčasov.

Funkcie modulu

Modul umožňuje rozúčtovanie miezd zamestnancov podľa špecifických kritérií, automatizovaný výpočet dovoleniek, príplatkov, nemocí a iných položiek, ale takisto aj import miezd z MS Excel. Určite oceníte aj špeciálne funkcie, ako výpočet hrubej mzdy podľa požadovanej čistej a mnohé iné.

Výstupy modulu


Široká paleta štandardných tlačových výstupov ako napríklad elektronické výplatné pásky s možnosťou ich chránenia heslom a automatickej distribúcie, rôzne typy výkazov v elektronickej aj listinnej forme, tlač zrážok, evidenčný list dôchodkového poistenia a iné.


Mohlo by vás zaujímať


Personálne údaje
Spracovanie dochádzky
Schvaľovanie neprítomností
Outsourcing
Moduly Humanet
Cenník