Kľúčové výkonnostné ukazovatele

Hodnotenie podľa plnenia cieľov stanovených prostredníctvom výkonnostných ukazovateľov (KPI)

✔ Hodnotenie podľa KPI

✔ Prehľad výkonnosti

✔ Hodnotiace formuláre

Čo dokáže modul

Kľúčové výkonnostné ukazovatele?


Dokáže vygenerovať individuálne aj hromadné hodnotiace formuláre, je schopný vypočítať výšku odmeny na základe percentuálneho plnenia cieľov a exportovať tieto odmeny do mzdového modulu. Umožní vám zároveň nastaviť vzťahy medzi hodnotiteľmi a hodnotenými, či evidovať všetky hodnotiacie obdobia.

Výstupy modulu


Umožní vám vytvoriť prehľady, ktoré odzrkadľujú výkon vašich zamestnancov. Máte k dispozícii tiež export údajov všetkých evidencií do MS Excel a to vrátane prehľadu ročných hodnotení.


Mohlo by vás zaujímať


Personálne údaje
Spracovanie miezd
Vzdelávanie zamestnancov
Organizačné riadenie
Moduly Humanet
Cenník