Výkonnostné odmeny

Každý z vašich zamestnancov si zaslúži odmenu

✔ Rozdeľovanie odmien

✔ Tlač hodnotenia

✔ Evidencia ukazovateľov

Čo dokáže modul

Výkonnostné odmeny?


S pomocou tohto modulu ste schopný evidovať zamestnancov, ktorí spĺňajú kritériá pre výkonnostnú odmenu. Umožní vám tiež evidovať ukazovatele a škály hodnotenia zamestnancov, čo vám umožní mať prehľad v úkonoch spadajúcich pod výkonnostné odmeňovanie.

Výstupy modulu

Ponúka tlač hodnotení za príslušné ukazovatele zamestnanca a ich percentuálne plnenie, tlač finančných prostriedkov a tiež štatistické výstupy s možnosťou podrobného členenia. Možný je aj export zobrazených evidencií do MS Excel.


Mohlo by vás zaujímať


Hodnotenie zamestnancov
Kľúčové výkonnostné ukazovatele
Mimoriadne odmeny
Sociálny fond
Moduly Humanet
Cenník