Majetok

S týmto modulom máte vždy aktuálny prehľad vášho majetku na pár klikov

✔ Evidencia majetku

✔ Prehľad odpisov

✔ Lokalizácia majetku

Čo dokáže modul

Majetok?


Za pomoci tohto modulu ste schopný pohodlne sledovať váš krátkodobý i dlhodobý majetok. Môžete vytvárať karty majetku, automaticky tvoriť účtovné a daňové odpisy, ktoré ste navyše schopný hromadne prepočítavať. Modul obsahuje aj klasifikáciu produkcie, či lokalizáciu majetku.

Výstupy pre vás

Modul ponúka zoznam a karty majetku, podklady k inventarizácii aj inventúrny súpis. Ďalšie užitočné výstupy, ktoré určite oceníte sú zaraďovací a vyraďovací protokol, alebo napríklad prehľad odpisov, ktorý vám pomôže zorientovať sa v aktuálnom stave majetku vašej organizácie.


Mohlo by vás zaujímať


Sklad
Pokladňa
Sociálny fond
Fakturácia a odbyt
Moduly Humanet
Cenník