Práca nadčas
28.6.2021

Pre prácu nadčas sú v Zákonníku práce definované presné podmienky, ktoré zamestnanec i zamestnávateľ musia dodržať

Čítať ďalej
Možnosti skončenia pracovného pomeru
15.6.2021

Pracovný pomer môže byť ukončený z rôznych dôvodov, a to ako zo strany zamestnanca, tak aj zo strany zamestnávateľa

Čítať ďalej
Pracovné voľno na ošetrenie u lekára a prerušenie povinného poistenia
4.10.2019

Pracovné voľno na ošetrenie u lekára a prerušenie povinného poistenia

Čítať ďalej
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018 a jeho vysporiadanie
20.9.2019

Zdravotné poisťovne majú povinnosť do 30. septembra 2019 vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018

Čítať ďalej
Zmeny v odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 od 1. septembra 2019
6.9.2019

S účinnosťou od 1. septembra 2019 dochádza k viacerým zmenám v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Čítať ďalej