Zvýšenie stravného od 1. mája 2022
3.5.2022

Kto, kedy a v akom rozsahu má nárok na stravné pri tuzemských pracovných cestách

Čítať ďalej
Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1. mája 2022
3.5.2022

Podmienky poskytovania náhrady za používanie súkromného vozidla a ich sumy

Čítať ďalej
Zákon o podpore v čase skrátenej práce – „Kurzarbeit“
31.3.2022

Podpora v čase skrátenej práce, podmienky pre jej poskytovanie, výška podpory a ďalšie dôležité informácie...

Čítať ďalej
Pracovný čas a doba odpočinku
12.7.2021

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou

Čítať ďalej
Práca nadčas
28.6.2021

Pre prácu nadčas sú v Zákonníku práce definované presné podmienky, ktoré zamestnanec i zamestnávateľ musia dodržať

Čítať ďalej