Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné voľno na ošetrenie u lekára a prerušenie povinného poistenia
4.10.2019

Pracovné voľno na ošetrenie u lekára a prerušenie povinného poistenia Zamestnanec si vyčerpal 7 dní pracovného voľna s náhradou mzdy na ošetrenie alebo vyšetrenie v zdravotníckom zariadení v zmysle §…

Čítať ďalej
Zmeny v odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 od 1. septembra 2019
6.9.2019

Zmeny v odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 od 1. septembra 2019 S účinnosťou od 1. septembra 2019 dochádza k viacerým zmenám v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Zákon č…

Čítať ďalej
Finančná správa SR informuje o novelách Zákona o dani z príjmov
26.7.2019

Finančná správa SR informuje o novelách Zákona o dani z príjmov Rozšírenie okruhu príjmov oslobodených od dane o podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl Národná rada Slovenskej…

Čítať ďalej
Životné minimum od 1. júla 2019
28.6.2019

Životné minimum od 1. júla 2019 Dňa 12.6.2019 bolo v Zbierke zverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 183/2019 o úprave súm životného minima, ktorým…

Čítať ďalej
V roku 2019 pripadá na Slovensku deň daňovej slobody na 2. júna
31.5.2019

V roku 2019 pripadá na Slovensku deň daňovej slobody na 2. júna Deň daňovej slobody je deň, ktorý reprezentuje daňové zaťaženie pracujúcich v ekonomike. Pomyselne rozdeľuje rok na dve časti. Na tú,…

Čítať ďalej