Zákon o podpore v čase skrátenej práce – „Kurzarbeit“
31.3.2022

Podpora v čase skrátenej práce, podmienky pre jej poskytovanie, výška podpory a ďalšie dôležité informácie...

Čítať ďalej
Pracovný čas a doba odpočinku
12.7.2021

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou

Čítať ďalej
Práca nadčas
28.6.2021

Pre prácu nadčas sú v Zákonníku práce definované presné podmienky, ktoré zamestnanec i zamestnávateľ musia dodržať

Čítať ďalej
Možnosti skončenia pracovného pomeru
15.6.2021

Pracovný pomer môže byť ukončený z rôznych dôvodov, a to ako zo strany zamestnanca, tak aj zo strany zamestnávateľa

Čítať ďalej
Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1. mája 2022
3.5.2021

Podmienky poskytovania náhrady za používanie súkromného vozidla a ich sumy

Čítať ďalej