Zmena výšky životného minima od 1. júla 2022
19.7.2022

Prehľad oblastí a súm odvíjajúcich sa od novej výšky životného minima.

Čítať ďalej
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
21.4.2022

Za sťažený výkon práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia

Čítať ďalej
Dopad zmien životného minima platných od 1. júla 2021
5.10.2021

Prehľad vybraných veličín, ktorých suma sa odvíja od sumy životného minima

Čítať ďalej
Zamestnávanie na základe príkaznej zmluvy
12.9.2021

Nielen pracovná zmluva či dohoda o výkone práce mimo pracovného pomeru môže byť základom výkonu práce pre iného. Môže ním byť aj príkazná zmluva.

Čítať ďalej
Odstupné
19.7.2021

Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v prípade, že je pracovný pomer ukončený zo strany zamestnávateľa

Čítať ďalej