Dopad zmien životného minima platných od 1. júla 2021
5.10.2021

Prehľad vybraných veličín, ktorých suma sa odvíja od sumy životného minima

Čítať ďalej
Zamestnávanie na základe príkaznej zmluvy
12.9.2021

Nielen pracovná zmluva či dohoda o výkone práce mimo pracovného pomeru môže byť základom výkonu práce pre iného. Môže ním byť aj príkazná zmluva.

Čítať ďalej
Odstupné
19.7.2021

Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v prípade, že je pracovný pomer ukončený zo strany zamestnávateľa

Čítať ďalej
Práca nadčas
28.6.2021

Pre prácu nadčas sú v Zákonníku práce definované presné podmienky, ktoré zamestnanec i zamestnávateľ musia dodržať

Čítať ďalej
Nárok zamestnanca na voľno pri návšteve lekára
2.5.2021

Vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca

Čítať ďalej