Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
21.4.2022

Za sťažený výkon práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia

Čítať ďalej
Dopad zmien životného minima platných od 1. júla 2021
5.10.2021

Prehľad vybraných veličín, ktorých suma sa odvíja od sumy životného minima

Čítať ďalej
Zamestnávanie na základe príkaznej zmluvy
12.9.2021

Nielen pracovná zmluva či dohoda o výkone práce mimo pracovného pomeru môže byť základom výkonu práce pre iného. Môže ním byť aj príkazná zmluva.

Čítať ďalej
Odstupné
19.7.2021

Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v prípade, že je pracovný pomer ukončený zo strany zamestnávateľa

Čítať ďalej
Práca nadčas
28.6.2021

Pre prácu nadčas sú v Zákonníku práce definované presné podmienky, ktoré zamestnanec i zamestnávateľ musia dodržať

Čítať ďalej