Práca nadčas
28.6.2021

Pre prácu nadčas sú v Zákonníku práce definované presné podmienky, ktoré zamestnanec i zamestnávateľ musia dodržať

Čítať ďalej
Nárok zamestnanca na voľno pri návšteve lekára
2.5.2021

Vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca

Čítať ďalej
Zmeny v príplatkoch od 1. januára 2021
30.3.2021

Cieľom poskytovania tzv. príplatkov je zohľadnenie „neštandardných“ podmienok práce

Čítať ďalej
Minimálne mzdové nároky 2021
26.2.2021

Novelou Zákonníka práce účinnou od 1.1.2021 sa mení výpočet minimálnych mzdových nárokov podľa stupňov náročnosti práce

Čítať ďalej
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a doplatky do minimálnej mzdy
5.10.2020

U dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa pri výpočte doplatku do minimálnej mzdy vychádza z minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

Čítať ďalej