Zamestnávanie na základe príkaznej zmluvy
12.9.2021

Nielen pracovná zmluva či dohoda o výkone práce mimo pracovného pomeru môže byť základom výkonu práce pre iného. Môže ním byť aj príkazná zmluva.

Čítať ďalej
Odstupné
19.7.2021

Nárok na odstupné vzniká zamestnancovi v prípade, že je pracovný pomer ukončený zo strany zamestnávateľa

Čítať ďalej
Práca nadčas
28.6.2021

Pre prácu nadčas sú v Zákonníku práce definované presné podmienky, ktoré zamestnanec i zamestnávateľ musia dodržať

Čítať ďalej
Nárok zamestnanca na voľno pri návšteve lekára
2.5.2021

Vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca

Čítať ďalej
Zmeny v príplatkoch od 1. januára 2021
30.3.2021

Cieľom poskytovania tzv. príplatkov je zohľadnenie „neštandardných“ podmienok práce

Čítať ďalej