Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinnosti študentov po skončení štúdia na strednej a vysokej škole
25.6.2020

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni Počas štúdia je za študenta platiteľom poistného štát. Za absolventa strednej školy platí poistné štát do konca prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roku, v…

Čítať ďalej
Firmy požiadali vládu o súbeh práce z domu a OČR
26.3.2020

Umožnenie súbehu práce z domu a OČR. O túto možnosť žiada vládu vyše 200 zamestnávateľov. Iniciatíva vznikla vďaka spoločnostiam Kros, HOUR a Profesia. Návrh, ktorý predložili Ministerstvu práce, by…

Čítať ďalej
Finančná správa SR informuje o novelách Zákona o dani z príjmov
26.7.2019

Finančná správa SR informuje o novelách Zákona o dani z príjmov Rozšírenie okruhu príjmov oslobodených od dane o podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl Národná rada Slovenskej…

Čítať ďalej
V roku 2019 pripadá na Slovensku deň daňovej slobody na 2. júna
31.5.2019

V roku 2019 pripadá na Slovensku deň daňovej slobody na 2. júna Deň daňovej slobody je deň, ktorý reprezentuje daňové zaťaženie pracujúcich v ekonomike. Pomyselne rozdeľuje rok na dve časti. Na tú,…

Čítať ďalej
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu – časť I.
17.5.2019

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu – časť I. Jedným zo zdrojov financovania podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov je sociálny fond. Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu…

Čítať ďalej