Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Sociálna poisťovňa nemocenské zamestnancom vypláca až od 11. dňa práceneschopnosti

Sociálna poisťovňa nemocenské zamestnancom vypláca až od 11. dňa práceneschopnosti

Sociálna poisťovňa nemocenské zamestnancom vypláca až od 11. dňa práceneschopnosti

Keď je zamestnanec práceneschopný, viete, kedy sa zamestnancovi vypláca náhrada príjmu zamestnávateľom a kedy nemocenské Sociálnou poisťovňou?

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov, že pri dočasnej pracovnej neschopnosti im dávku nemocenské za prvých desať dní jej trvania nevypláca. Za tieto dni im vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu v zmysle zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, preto ak vznikne problém s jej výplatou, je potrebné kontaktovať v prvom rade jeho. Náhradu príjmu vypláca zamestnávateľ spolu so mzdou vo výplate.

Ak dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 kalendárnych dní, od 11. dňa začne nemocenskú dávku – nemocenské vyplácať Sociálna poisťovňa (pobočka príslušná podľa sídla zamestnávateľa) priamo zamestnancovi. Do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti je preto povinnosťou zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti – II. diel (Žiadosť o nemocenské). Nemocenské potom Sociálna poisťovňa vypláca vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu.

Iná situácia v prípade zamestnanca môže nastať len v prípade, ak mu počas prvých desiatich dní trvania dočasnej pracovnej neschopnosti pracovný pomer zanikne. Vtedy zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za dni od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia pracovného pomeru. Za obdobie po skončení pracovného pomeru vypláca nemocenské Sociálna poisťovňa. Ak vznikne dočasná pracovná neschopnosť v rámci ochrannej lehoty, t.j. po skončení pracovného pomeru, Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa