Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Predčasný starobný dôchodca môže pracovať a poberať dôchodok. Za akej podmienky?

Predčasný starobný dôchodca môže pracovať a poberať dôchodok. Za akej podmienky?

Informácia Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa upozorňuje ľudí v preddôchodkovom veku, ktorí zvažujú odchod do predčasného dôchodku, ale stále ešte pracujú, že v deň spísania žiadosti o predčasný dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne musia mať ukončený buď pracovný pomer, alebo prácu na živnosť alebo na dohodu, teda už nemôžu byť dôchodkovo poistení. Pracovať teda nemôžu. Žiadať o predčasný starobný dôchodok môže poistenec až vtedy, ak súčasne splní tieto podmienky:

  • nemá nijaký pracovný pomer,
  • získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
  • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
  • jeho predčasný starobný dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (v súčasnosti to je 205,07 eura mesačne). Ak je aj sporiteľom v II. dôchodkovom pilieri, potom musí byť súčet predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Naďalej platí, že ak predčasný starobný dôchodca začne pracovať (teda vznikne mu povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo živnostníka alebo ak sa stane fyzickou osobou s odvodovou úľavou počas práce na dohodu), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu dôchodku a obnoví mu ju až potom, ako prestane pracovať.

Existuje aj výnimka, ktorá sa však vzťahuje len na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce pri príjme priemerne mesačne 200 eur, resp. pri ročnom príjme 2 400 eur – vtedy Sociálna poisťovňa výplatu predčasného dôchodku nezastaví, teda predčasný dôchodca môže s touto výnimkou aj pracovať aj súčasne poberať predčasný dôchodok. Výplata predčasného starobného dôchodku mu v takomto prípade bude podľa zákona zastavená až vtedy, keď príjem z dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahne sumu 2 400 eur.

Výnimku z platenia poistného pri týchto dvoch typoch dohôd si predčasný dôchodca musí uplatniť u zamestnávateľa čestným prehlásením ešte pred začiatkom výkonu prácu na dohodu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa