V roku 2019 pripadá na Slovensku deň daňovej slobody na 2. júna

V roku 2019 pripadá na Slovensku deň daňovej slobody na 2. júna

Deň daňovej slobody je deň, ktorý reprezentuje daňové zaťaženie pracujúcich v ekonomike. Pomyselne rozdeľuje rok na dve časti. Na tú, dokedy pracujúci robia na štát a tú, odkedy už robia na seba. V takejto podobe ide o zrozumiteľné vyjadrenie skutočných nákladov na chod štátu a pri medziročnom porovnaní poskytuje informáciu o tom, v akej miere štát prerozdeľuje hodnoty vytvorené v ekonomike. Čím tento deň nastane skôr, tým je nižšie daňové zaťaženie a ľudia majú viac finančných prostriedkov pre vlastnú potrebu.

Tento rok pripadol Deň daňovej slobody na Slovensku na 2. júna 2019, to znamená, že pracujúci pracovali na odvod daní celých 153 dní. Je to o 3 dni viac ako minulý rok.

Podľa informácií spoločnosti Deloitte, približne rovnako ako Slováci sú na tom aj Poliaci, Španieli a Íri. Najviac dní budú dane pre štát odvádzať daňovníci vo Francúzsku a v Belgicku, najmenej v Rumunsku a Bulharsku.

Počet dní, ktoré budú daňoví poplatníci vo vybraných krajinách EÚ pracovať na odvod daní pre štát a deň daňovej slobody:

Koncept dňa daňovej slobody vytvoril floridský podnikateľ Dallas Hostetler už v roku 1948. Neexistuje však jednotná metodika jeho výpočtu. Kým v Spojených štátoch sa deň daňovej slobody vypočíta ako podiel všetkých daní na celkových príjmoch obyvateľov, na Slovensku sa každoročne vypočítava ako podiel celkových konsolidovaných výdavkov verejného sektora na hrubom domácom produkte. Na Slovensku Deň daňovej slobody vyhlasujú každoročne od roku 1999 Nadácia F. A. Hayeka v spolupráci so Združením daňových poplatníkov Slovenska.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.