Blog

Práca vykonávaná osobami mladšími ako 15 rokov, alebo osobami staršími ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky
2.12.2015

Práca osôb mlaších ako 15 rokov alebo osôb starších ako 15 rokov do skončena povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Výnimočne však môžu vykonávať prácu za presne stanovených podmienok.

Čítať ďalej
Doplnkové dôchodkové sporenie
1.12.2015

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje dobrovoľnú formu sporenia za účelom zabezpečenia doplnkového príjmu pre obdobie staroby

Čítať ďalej
Účtovný program 5.09
30.11.2015

V najnovšej verzii umožňuje účtovný program prispôsobiť vzhľad pokladničných dokladov, kontačného lístka

Čítať ďalej
Výpovedná doba
25.11.2015

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Čítať ďalej
Nárok na nemocenské dávky
23.11.2015

Nárok zamestnanca na nemocenskú dávku vzniká, ak splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia a nemá príjem, ktorý sa považuje za…

Čítať ďalej